Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Nazorg na een EVAR-, FEVAR- of CERAB-operatie

U heeft een EVAR (Endo Vasculair Aneurysm Repair)-, FEVAR (Fenestrated Endo Vasculair Aneurysm Repair)- of CERAB (Covered Endo Vasculair Repair of the Aortic Bifurcation)-operatie ondergaan en u mag weer naar huis. Hier leest u wat de aandachtspunten en leefregels zijn als u thuis bent.

Activiteiten 

 • 48 uur na de operatie mag u weer douchen.
 • Baden, zwemmen of een bezoek aan de sauna raden we de eerste twee weken af.
 • Als u zich goed voelt, kunt u uw dagelijkse activiteiten langzaam weer hervatten als u thuis bent. Zolang dit echter niet tot een toename van klachten leidt.
 • U mag de eerste twee weken niet zwaar tillen en geen zwaar lichamelijk werk doen.
 • Als u geen wonden in de lies heeft maar aanprikgaatjes kunt u na één week langzaam het fietsen, sporten of zwaar lichamelijk werk weer hervatten.
 • Bij een lieswond mag u na twee weken weer fietsen als de wond gesloten is en niet meer lekt.

Wondverzorging 

Een kleine operatiewond sluit in principe binnen 48 uur. Verband of pleisters zijn daarom in de meeste gevallen na ontslag niet meer nodig. Als u het prettiger vindt om de wond wel te verbinden, kunt u hiervoor gewone pleisters gebruiken. Deze zijn te koop bij de apotheek en drogist. Gebruik deze pleisters zo min mogelijk en voorkom dat ze knellen. Anders kan de bloedvoorziening worden verstoord.

Problemen 

Veel voorkomende en vrijwel altijd onschuldige problemen na een operatie zijn: 

 • enige roodheid en zwelling van en rondom de operatiewond/punctieplaats;
 • lichte pijnklachten rond het operatiegebied/de punctieplaats;
 • het gebied rondom de wond kan wat gevoelloos zijn. Meestal herstelt zich dit binnen een jaar.

U vertrouwt de situatie niet of u krijgt: 

 • een verandering van kleur of temperatuur van de voet of het been;
 • toenemende pijnklachten in de buik, rug of liezen;
 • een forse zwelling of roodheid van de lies;
 • lekkend vocht uit de lieswond.

Neemt u dan tot de eerste poliafspraak telefonisch contact op met het ziekenhuis. Binnen kantoortijden kunt u bellen naar de polikliniek, buiten kantoortijden naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

Als uw vragen vooral gaan over de verpleegkundige zorg, kunt u tot de eerste poliafspraak contact opnemen met de verpleegafdeling. Overige vragen kunt u tijdens de eerstvolgende poliklinische controle bespreken met de behandelend arts.

Herstel 

Thuis heeft u nog enige tijd nodig om verder te herstellen van de operatie. De eerste dagen na het ontslag kunnen tegenvallen, zeker als u langere tijd opgenomen bent geweest. Dit komt omdat er thuis vaak meer van u wordt gevraagd dan in het ziekenhuis.

Algemene leefstijladviezen 

 • Niet (meer) roken.
 • Niet te vet eten en alcohol met mate (extra belangrijk bij het gebruik van antistollingsmiddelen).
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, loop regelmatig een stuk en probeer dit uit te breiden.

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: