Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Nazorg na een dotterbehandeling en/of stentplaatsing (Vasculair Centrum)

U bent gedotterd en/of u hebt een stent gekregen en gaat nu weer naar huis. Hier leest u wat de aandachtspunten en leefregels zijn als u thuis bent. 

Activiteiten  

 • 24 uur na de ingreep mag u weer douchen.
 • Baden, zwemmen of een bezoek aan de sauna raden we de eerste twee weken af.
 • Uw dagelijkse activiteiten kunt u na 24 uur hervatten.
 • Na één week kunt u langzaam weer beginnen met sporten of zwaar lichamelijk werk.
 • U kunt beter niet langdurig hurken, knielen en/of de benen kruisen (zeker niet als er een stent in het been geplaatst is).
 • Na één week mag u weer rustig beginnen met fietsen.

Wondverzorging 

Een kleine operatiewond sluit in principe binnen 24 en 48 uur. Verband of pleisters zijn daarom in de meeste gevallen na ontslag niet nodig. Als u het prettiger vindt om de wond wel te verbinden, kunt u hiervoor gewone pleisters gebruiken. Deze zijn te koop bij de apotheek en drogist. Gebruik deze pleisters zo min mogelijk en voorkom dat ze knellen. Anders kan de bloedvoorziening verstoord raken. Het komt vaak voor dat de eerste maanden na de ingreep een klein bultje wordt gevoeld in de lies. Dit is normaal en u hoeft zich hier geen zorgen over te maken. 

Problemen 

Veel voorkomende en vrijwel altijd onschuldige problemen na een ingreep zijn: 

 • enige zwelling en/of blauw worden van en rondom de punctieplaats;
 • lichte pijnklachten rond de punctieplaats;
 • lichte doofheid rondom de punctieplaats.

U vertrouwt de situatie niet of u krijgt: 

 • een verandering van kleur of temperatuur van de voet of het been;
 • toenemende pijnklachten;
 • een forse zwelling in de lies;
 • wondjes aan de voet. 

Neemt u dan tot de eerste poliafspraak telefonisch contact op met het ziekenhuis. Binnen kantoortijden kunt u bellen naar de polikliniek, buiten kantoortijden naar de afdeling Spoedeisende Hulp. 

Als uw vragen vooral gaan over de verpleegkundige zorg, dan kunt u tot de eerste poliafspraak contact opnemen met de verpleegafdeling. Overige vragen kunt u tijdens de eerstvolgende poliklinische controle bespreken met de behandelend arts.

Algemene leefstijladviezen 

 • Niet (meer) roken.
 • Niet te vet eten en alcohol met mate (extra belangrijk bij het gebruik van antistollingsmiddelen).
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, loop regelmatig een stuk en probeer dit uit te breiden.

Angio-Seal 

Het kan zijn dat uw lies na de ingreep wordt afgesloten met een Angio-Seal. Een Angio-Seal is een plugje, waarmee we het bloedvat na aanprikken afsluiten. Aan de binnenkant van het bloedvat plaatsen we een soort ankertje. Aan de buitenkant van het bloedvat komt een soort sponsje. Het ‘ankertje’ en ‘sponsje’ lossen binnen negentig dagen vanzelf op.

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: