Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Nazorg bij een gynaecologische ingreep

U bent opgenomen geweest op de Dagverpleging van Rijnstate en u gaat weer naar huis. Hier leest u enkele algemene richtlijnen over de nazorg als u thuis bent.

De wond 

Een kleine operatiewond sluit in principe binnen 24 uur. Dit betekent dat er na een dag meestal geen lekkage van wondvocht meer optreedt. Het is dan ook niet meer strikt noodzakelijk om de wond te verbinden. Als na ontslag toch nog geringe lekkage van wondvocht plaatsvindt, geeft een pleisterverband voldoende bescherming. 

Wondverzorging 

 • Hechtingen lossen zelf op
 • Hechtingen na één week zelf verwijderen of door de huisarts

Douchen 

Bij vloeien: 

Douchen is na één dag toegestaan, maar u kunt de eerst week beter niet baden.

Bij kijkoperatie: 

Douchen is na één dag toegestaan. Een operatiewond mag nat worden. Wees voorzichtig met het gebruik van zeep bij de wondjes en met afdrogen.

Baden en zwemmen wordt tenminste twee weken afgeraden. De wond loopt dan kans om te verweken. De behandelend arts kan andere afspraken met u hebben gemaakt. U wordt dan geacht deze adviezen op te volgen.

Pijn 

De eerste twee dagen kunt u last hebben van spierpijn, schouderpijn en/ of buikpijn. Deze buikpijn wordt veroorzaakt door de buikwondjes en het gas dat bij de kijkoperatie in de buik wordt gebracht. Deze verschijnselen gaan binnen twee à drie dagen over. 

Bij TVT bandje 

 • Eerste vier weken geen geslachtsgemeenschap hebben.
 • Gedurende twee weken geen zware inspanning verrichten.
 • Gedurende vier weken niet fietsen.
 • Eerste vier weken geen tampons.
 • Eerste vier weken niet zwemmen of baden douchen toegestaan.
 • Regelmatig plassen (minstens vijf keer per dag).
 • U kunt last hebben van de bovenbenen/liezen.
 • Tijdelijk nog urine verlies of meer aandrang voelen.

Activiteit 

 • Bloedverlies gedurende enkele dagen.
 • U kunt blauwe kleurstof verliezen.
 • Geen tampon gebruiken zolang U vloeit.
 • Geslachtsgemeenschap als vloeien gestopt is (i.v.m. infectiegevaar).
 • Spoelen met lauw water na toiletbezoek.
 • Douchen is na één dag toegestaan.

Werken , sporten en autorijden 

Het komt voor dan u na ontslag nog enige tijd hinder ondervindt van de ingreep. De aard van en het verloop direct na de ingreep spelen hierbij een belangrijke rol. Autorijden wordt in de eerste 24 uur na iedere vorm van anesthesie ontraden. Het tijdstip voor het hervatten van werk en sport is sterk afhankelijk van de individuele situatie. U kunt dit bespreken met uw behandelend arts.

Medicijnen 

 • Paracetamol: vier keer per dag één tabletten.
  Hierbij geen Zaldiar innemen!
  Tussen innamen moet minimaal zes uur zitten.
  Schema voor dag van operatie: ______________________________
 • Celebrex: twee keer per dag één tablet.
  Mag in combinatie met paracetamol of Zaldiar worden gebruikt
  Tussen innamen moet minimaal acht uur zitten
  Schema voor dag van operatie: ______________________________
 • Zaldiar: vier tot zes keer per dag één tablet.
  Hierbij geen extra paracetamol innemen!
  Tussen innamen moet minimaal vier uur zitten.
  Schema voor dag van operatie: ______________________________
 • Tramadol: twee keer per dag één tablet
  Hierbij geen Zaldiar innemen!
  Schema voor dag van operatie: ______________________________
 • Ondansetron: een keer per dag één tablet.
  Tegen misselijkheid
 • Anders: ________________________________________________

Afspraken en ontslagpapieren

o Afspraak poliklinische controle/ nagestuurd
o Recepten
o Brief huisarts wordt digitaal verstuurd
o Zelf een afspraak maken

o Anders: ______________________________________ 

Complicaties 

De meest voorkomende en vrijwel altijd onschuldige problemen zijn: 

 • Enige roodheid en zwelling van en of rondom operatiewond
 • Lichte pijnklachten ter plaatse van het operatiegebied
 • Geringe stijging van de lichaamstemperatuur ( ±38.5ºC)

Wanneer de eerste avond of nacht na de ingreep een nabloeding optreedt, of u koorts krijgt (>±38.5ºC), of als er sprake is van een heftige toenemende pijn, neem dan contact op de Spoedeisende Hulp en naar de gynaecoloog te vragen. Telefoonnummer 088 - 005 6680.

Daarna kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek van uw behandelend arts.

Telefoonnummers 

polikliniek Gynaecologie Arnhem: 088 - 005 9445

Mochten er problemen ontstaan na 24 uur dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Overige vragen kunt u bespreken tijdens de eerstvolgende poliklinische controle met de behandelend arts.

Wij wensen u een spoedig herstel. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: