Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Navelbreuk en bovenbuikbreuk

Uw arts heeft bij u een navelbreuk of een bovenbuikbreuk vastgesteld. Hier leest u meer algemene informatie over deze buikwandbreuken.

Uw situatie kan anders kan zijn dan hier wordt beschreven.

Wat zijn buikwandbreuken?

De buikwand zit om de ingewanden in de buikholte heen. Als u uw buikspieren aanspant, bijvoorbeeld als u hoest of iets zwaars tilt, komt er meer druk in de buikholte. Daarbij worden de ingewanden tegen de buikwand gedrukt. Als er een zwakke plek in de buikwand zit, kunnen het buikvlies en de buikorganen door de buikwand heen geperst worden.
U heeft dan een breuk (ook wel: hernia) in de buikwand. De breuk ziet eruit als een uitstulping van het buikvlies. Dit heet de breukzak. Op de plek van de breuk zit een zwelling. De zwakke plek of opening in de buikwand heet de breukpoort. Het kan gebeuren dat in de breukzak een gedeelte van de buikinhoud zit. Als er meer druk in de buik komt, bijvoorbeeld als u gaat staan, als u perst of hoest, kan er meer buikinhoud in de breukzak komen. De breuk wordt dan groter.

Soorten breuken

Er zijn verschillende soorten buikwandbreuken:

  • Navelbreuk: een breuk op de plek van de navel. Er zijn twee soorten:
    • de aangeboren navelbreuk
    • de navelbreuk die op latere leeftijd is ontstaan
  • Bovenbuikbreuk: de breuk ligt iets hoger dan de navel. Deze breuk heet ook wel hernia epigastrica.
  • Liesbreuk: de breuk ligt in de liesstreek. Hierover leest u meer op deze pagina.
  • Littekenbreuk: de breuk ontstaat in littekenweefsel dat is ontstaan na een buikoperatie. Hierover leest u meer in de folder ‘Behandeling van een littekenbreuk’

Hoe ontstaat een buikwandbreuk?

Een buikwandbreuk kan aangeboren zijn. Het kan ook komen doordat de buikwand is uitgerekt. De buikwand kan uitrekken in de loop van het leven, bijvoorbeeld door zwaarder te worden, zwangerschappen, persen, veel hoesten of zwaar lichamelijk werk, zoals vaak zwaar tillen.

Wat zijn de klachten bij een buikwandbreuk?

Een buikwandbreuk geeft een zeurende pijn en een branderig gevoel.

Wanneer is behandeling nodig?

Op volwassen leeftijd herstelt een buikwandbreuk meestal niet meer vanzelf. Heeft u klachten door de breuk, dan is meestal een operatie nodig.

Een breuk wordt gevaarlijk als de breukinhoud blijvend beklemd raakt bij een nauwe breukpoort. Heeft u last van een blijvende beklemming, waarbij u ook pijn heeft, ga dan direct naar de huisarts of het ziekenhuis. U moet dan worden behandeld.

De kans op een aanhoudende beklemming is klein. U kunt de breukinhoud meestal terug laten trekken in de buik door te ontspannen en door te gaan liggen. U kunt daarbij de zwelling licht masseren.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: