Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Na een opname op de Intensive Care

U bent drie dagen of langer opgenomen geweest op de Intensive Care van Rijnstate. Wanneer u weer naar huis gaat, komt u na twaalf weken in aanmerking voor een bezoek aan onze Nazorgpoli IC.

Als u langer dan drie dagen op onze Intensive Care opgenomen bent geweest en weer naar huis gaat, krijgt u twaalf weken na uw ontslag uit Rijnstate een uitnodiging van ons. Wij vragen u dan om samen met uw partner of familie naar de Nazorgpoli IC te komen. 

Waarom bieden we u deze zorg aan? 

Na een verblijf op een intensive care ervaart een groot deel van de patiënten nog lichamelijke en/of geestelijke klachten. Dit kunnen nieuwe klachten zijn of bestaande klachten die zijn verergerd na het verblijf op een intensive care.

We noemen de combinatie van lichamelijke en geestelijke klachten het post-IC-syndroom (PICS). Dit syndroom kan bestaan uit: 

Lichamelijke klachten 

  • kortademigheid
  • slikstoornissen
  • spierzwakte

Deze klachten kunnen u belemmeren bij de dagelijkse taken zoals aankleden, uit bed komen of het huishouden, uw hobby’s en uw werk.

Geestelijke klachten 

  • angstklachten
  • slaapstoornissen
  • depressieve gevoelens
  • geheugen- en/of concentratiestoornissen

Het kan zijn dat u zich een deel van uw verblijf op onze Intensive Care niet meer kunt herinneren of dat u hieraan nare herinneringen en flashbacks beleeft. Soms is het moeilijk om u aan de nieuwe situatie aan te passen.

Wat kunt u verwachten? 

Voorafgaand aan uw bezoek aan de Nazorgpoli IC krijgt u een aantal vragenlijsten thuisgestuurd. Hiermee willen wij inzicht krijgen in uw eventuele lichamelijke en/of psychische klachten.

Tijdens het gesprek op de Nazorgpoli IC bespreken we met u met behulp van de ingevulde vragenlijsten welke klachten u nog heeft. Met deze informatie kunnen wij u zorg op maat aanbieden. Zo nodig verwijzen we u door naar bijvoorbeeld een diëtist, psycholoog, fysiotherapeut of revalidatiearts. Ook horen we in dit gesprek graag van u hoe u de zorg op onze Intensive Care heeft ervaren, zodat we deze zorg kunnen verbeteren. Tot slot is het mogelijk om aansluitend een bezoek aan de Intensive Care te brengen.

Telefoonnummer 

Afdeling Intensive Care: 088 - 005 6979 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: