Na een longoperatie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Contact opnemen

Neem in elk geval contact op bij: 

  • koorts (temperatuur hoger dan 38,5ºC)
  • wondproblemen: roodheid, zwelling of pus/ vocht uit de wond
  • toenemende of veranderende pijnklachten
  • toenemende kortademigheid of hoestklachten

Telefoonnummer 

Oncologisch Centrum: 088 - 005 8021 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: