Multiple sclerose
Patiënte met arts en verpleegkundige in een behandelkamer

Behandeling

Hoe verloopt de behandeling van MS?

MS is niet te genezen. Wel zijn er verschillende medicijnen die multiple sclerose remmen en ervoor zorgen dat er minder ontstekingen ontstaan. Als u een actieve ontsteking heeft, kan het medicijn methylprednisolon ervoor zorgen dat de ontsteking sneller overgaat. Ook zijn er medicijnen tegen zenuwpijn.

Er zijn ook andere behandelingen mogelijk, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en begeleiding door een psycholoog. Voor al deze behandelingen kunt u bij Rijnstate terecht.

Lees meer over aanvullende behandelingen

Wat kan Rijnstate voor u betekenen?

In het ziekenhuis kunnen we de diagnose multiple sclerose stellen. Als duidelijk is dat u MS heeft, dan kunt u bij ons terecht voor behandeling van de ziekte en begeleiding. Er zijn ongeveer 600 MS-patiënten bij ons onder behandeling.

We hebben drie neurologen en drie verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in MS. Tijdens het verpleegkundig spreekuur MS krijgt u meer informatie van de MS-verpleegkundige. Ook hebben we een MS-team, dat elke twee maanden overleg heeft. Hierin zitten een revalidatie-arts, uroloog, MDL-arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, medisch maatschappelijk werker, bekkenbodemtherapeut, seksuoloog en psycholoog. De revalidatiearts van revalidatiecentrum Klimmendaal en MS-verpleegkundige van Siza sluiten ook aan bij dit overleg. Samen stemmen deze zorgverleners uw behandeling op elkaar af.

Rijnstate doet mee aan wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose en is aangesloten bij MS-zorg Nederland.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: