Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

MSLT-onderzoek

U heeft met uw behandelend arts besproken dat u binnenkort een MSLT-onderzoek (Multi-Sleep-Latency-Test) krijgt. Hier leest u wat dit onderzoek inhoudt en wat u kunt verwachten.

Wat is een MSLT-onderzoek?

Bij een MSLT-onderzoek kijken we naar uw slaperigheid overdag.

Hoe bereidt u zich voor?

Als het nodig is sturen we u voor het onderzoek een (digitale) vragenlijst. Vul deze in en neem deze, als het schriftelijk is, mee naar het ziekenhuis. De nacht voorafgaand aan het onderzoek wordt er altijd een polysomnografie (slaaponderzoek)  gedaan. Hierover ontvangt u aparte informatie. Op deze manier krijgen we inzicht in uw slaap in de nacht en uw slaperigheid overdag. Voor het MSLT-onderzoek bent u vanaf 8.30 tot 16.30 uur in het ziekenhuis. U kunt een boek of laptop meenemen om u mee te vermaken tussen de onderzoeken door.

Hoe verloopt het onderzoek?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich om 8.30 uur op de afdeling Klinische Neurofysiologie in Rijnstate Arnhem. De laborant zal een aantal elektroden die u nog om heeft, verwijderen. De elektroden op het hoofd blijven zitten. U mag hierna op het bed in de onderzoekskamer gaan liggen. De ruimte is stil en donker en de laborant zal de ruimte verlaten. U mag nu slapen, maar dit hoeft niet. De apparatuur registreert of u slaapt of niet. Na ongeveer een half uur komt de laborant weer binnen en mag u uit het bed. Deze registratie wordt, verspreid over de dag, vier keer gedaan. De laborant spreekt tijden met u af wanneer u zich weer mag melden op de afdeling Klinische Neurofysiologie.

Hoe verloopt de dag?

Na de eerste registratie loopt de laborant met u mee naar de Dagverpleging. Hier verblijft u gedurende de dag. Het is niet de bedoeling dat u op een bed gaat liggen of zitten. U moet tussen de metingen door wakker blijven. U krijgt hier wel een stoel en gedurende de dag eten en drinken. Drink op deze dag geen koffie, cola, zwarte/groene thee of energydranken. Verder mag u eten en drinken zoals u gewend bent.

Na de laatste registratie verwijdert de laborant de elektroden en is het onderzoek klaar. U hoeft daarna niet meer terug naar de Dagverpleging. Er kunnen wat resten van het plakmateriaal in uw haar achterblijven. U kunt uw haren thuis wassen. Na afloop van het onderzoek kunt u zonder bezwaar met eigen vervoer naar huis.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts bij het volgende (aansluitende) bezoek aan de polikliniek.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: