Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

MRSA op de afdeling Kinderen/ Jongeren

MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus.
Het is een bacterie die via contact en via de lucht kan worden overgedragen. Patiënten in het ziekenhuis zijn erg gevoelig voor de MRSA-bacterie omdat hun weerstand sterk verminderd is. Sommige kinderen hebben meer kans om drager te zijn van de bacterie en deze mee te nemen naar het ziekenhuis. Hier gaan we zeer voorzichtig mee om.

Kinderen die drager zijn van de MRSA-bacterie kunnen andere patiënten in het ziekenhuis besmetten. Om uit te sluiten dat uw kind drager is van de MRSA-bacterie, stellen we u een aantal vragen over uw kind. Uw kind heeft een grotere kans om drager van de MRSA-bacterie te zijn als één van de volgende vragen met ‘ja’ kan worden beantwoord: 

 • Is uw kind de afgelopen twee maanden in een buitenlandse zorginstelling onderzocht, opgenomen of behandeld?
 • Heeft uw kind contact (gehad) met een MRSA-positieve huisgenoot/verzorger?
 • Bent u met uw kind woonachtig op een varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikenbedrijf?
 • Heeft uw kind in een Nederlandse zorginstelling gelegen waar een MRSA-epidemie heerste?
 • Heeft uw kind huidafwijkingen en/of wonden waarvoor hij in het verleden in een buitenlands ziekenhuis is behandeld? Dit ongeacht de verstreken tijd.
 • Is uw kind onlangs uit het buitenland geadopteerd?

Als uw kind tot een risicogroep behoort, meldt u dit als u met uw kind in het ziekenhuis komt of als u telefonisch een afspraak maakt voor een onderzoek of behandeling.
Een infectie met een MRSA-bacterie is moeilijk te behandelen, omdat de MRSA-bacterie niet gevoelig is voor de antibiotica die wij standaard in Nederland gebruiken. We willen daarom voorkomen dat de MRSA-bacterie wordt overgedragen op andere patiënten in het ziekenhuis. Het is dan ook van groot belang dat u het meldt als uw kind in één van de risicogroepen valt.

Als uw kind in een risicogroep valt 

Als u voor uw kind één of meerdere van bovenstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, moet onderzoek uitwijzen of uw kind de MRSA-bacterie daadwerkelijk bij zich draagt. Daarvoor worden uitstrijkjes gemaakt van onder andere de keel, neus en bilnaad en soms worden er sputum (slijm en speeksel) en urine onderzocht. Als uw kind een huidafwijking heeft, zoals eczeem, of wanneer uw kind een wond heeft, worden ook daar uitstrijkjes van gemaakt. De uitstrijkjes worden vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van de MRSA-bacterie. De uitstrijkjes worden afgenomen door een medewerker van het ziekenhuis of door uw huisarts. Na drie werkdagen is bekend of de MRSA-bacterie bij uw kind is aangetroffen.

Opname in het ziekenhuis 

Als uw kind een verhoogde kans heeft om met de MRSA-bacterie te zijn besmet, wordt uw kind bij opname in het ziekenhuis in isolatie verpleegd. Als de uitslagen van de MRSA-uitstrijkjes bekend zijn, wordt bekeken of de isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden. 

 • Als uw kind de MRSA-bacterie niet bij zich draagt (negatief is), zijn de isolatiemaatregelen niet langer nodig.
 • Als uw kind de MRSA-bacterie wel bij zich draagt (positief is), blijven de isolatiemaatregelen gehandhaafd.

Isolatiemaatregelen tijdens een opname 

Als uw kind met isolatiemaatregelen wordt verpleegd, betekent dat het volgende voor u en uw kind: 

 • Een medewerker van de afdeling brengt u en uw kind direct naar een kamer.
 • U en uw kind mogen deze kamer alleen verlaten voor onderzoek, behandeling of operatie. Of wanneer uw kind met ontslag gaat.
 • Op de deur van uw kamer hangt een kaart met voorschriften bedoeld voor artsen, medewerkers en bezoekers.
 • De arts en medewerkers die in de kamer van uw kind komen, dragen een jas met lange mouwen, een muts, handschoenen en een mondneusmasker.
 • Wanneer uw kind naar een andere afdeling gaat voor onderzoek, behandeling of operatie, krijgt uw kind schone kleding aan, en wordt het bed verschoond.

Uw kind kan tijdens de periode van geïsoleerd verpleegd worden gewoon bezoek ontvangen. Bezoekers moeten zich eerst melden bij de verpleegkundige. Na het verlaten van de kamer moeten zij de handen desinfecteren en moeten zij het ziekenhuis direct verlaten.
Ook als u als ouder de kamer verlaat, verzoeken we u om na desinfectie van uw handen, het ziekenhuis direct te verlaten. 

 • Maaltijden voor de ouder die blijft slapen ouder en het kind worden door de voedingsassistent bezorgd.
 • Van het koffie- en theekarretje mag u geen gebruik maken. De voedingsassistent zorgt voor voldoende drinken voor u en uw kind.
 • Er mogen geen producten van u of uw kind in de koelkast van de ouderkamer worden bewaard.

Het is niet altijd prettig om met isolatiemaatregelen verpleegd te worden. Toch is dit de enige manier om de verspreiding van MRSA in het ziekenhuis tegen te gaan. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vragen 

Heeft u nog vragen over MRSA of de isolatiemaatregelen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Infectiepreventie.
Afdeling Infectiepreventie: 088 - 005 7963 (maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur). 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!