Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

MRSA dragerschap: wat betekent dit voor u?

Hier vindt u informatie over uw MRSA dragerschap.

Wat is MRSA? 

De Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), is een stafylokok. Stafylokokken zijn bacteriën die veel voorkomen bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben. De MRSA is een bijzondere stafylokok want hij is ongevoelig (resistent) voor de meeste soorten antibiotica.

MRSA kan voor kortere of langere tijd aanwezig zijn op of in het lichaam. Gezonde mensen, die een goede weerstand hebben, worden er niet ziek van. Zij dragen MRSA alleen bij zich, zonder hier verder iets van te merken. MRSA kan worden overgedragen via contact en via de lucht.

Waarom ligt u in isolatie? 

In het ziekenhuis liggen veel zieke mensen dicht bij elkaar. Wij willen niet dat MRSA zich onder hen verspreidt, daarom ligt u apart op een kamer (isolatie) en medewerkers/artsen nemen extra maatregelen bij uw verzorging en behandeling, zoals het dragen van speciale kleding. 

Naar huis 

MRSA-dragerschap is geen reden om in het ziekenhuis te blijven. Als u van uw behandelend arts naar huis mag, is dat geen probleem.
Indien u naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat, zullen de maatregelen anders zijn dan in het ziekenhuis. U krijgt hierover informatie in het verzorgings- of verpleeghuis.

Wordt u na ontslag verzorgd door een medewerker van de thuiszorg of krijgt u bijvoorbeeld fysiotherapie? Geef dan aan dat u de MRSA bacterie bij u draagt en vraag welke maatregelen zij nemen.

Thuis 

Als u drager bent van de MRSA bacterie, kunt u gewoon naar uw werk, naar school of op bezoek bij vrienden en familie. Werkt u of uw huisgenoot/partner in een ziekenhuis, verpleeghuis of heeft één van u een ander verzorgend beroep? Overleg dan met de arbodienst over eventuele maatregelen. Het is wel belangrijk dat bij alle contacten die u heeft in de gezondheidszorg (ziekenhuis, polikliniek, thuiszorg, huisarts), u vermeldt dat u drager bent van de MRSA bacterie.

Kinderen die drager zijn van de MRSA bacterie, kunnen gewoon naar de kinderopvang of naar school. Alleen als uw kind een MRSA infectie heeft (zoals bijvoorbeeld MRSA krentenbaard) dan mag dat pas weer als het minstens 24 uur antibiotica heeft gehad en zich goed voelt. Uitzonderingen gelden voor kinderen die een medisch kinderdagverblijf bezoeken. Deze dagverblijven hebben andere richtlijnen voor het toelaten van kinderen die MRSA drager zijn.

Uw partner en/of huisgenoten 

Uw partner en/of huisgenoten kunnen ook besmet raken met de MRSA bacterie. Dit komt omdat u met deze mensen in een huis woont en zij intensief contact met u hebben. Mocht uw partner en/of een van uw huisgenoten opgenomen en/of behandeld moeten worden in het ziekenhuis, verzoeken wij hen te laten melden dat zij samenwonen met iemand met MRSA. Er zullen dan kweken afgenomen worden van keel/neus/rectum ter controle op de MRSA bacterie. Eventueel worden extra maatregelen genomen.

Registratie 

Gedurende de periode dat u de MRSA bacterie bij u draagt, komt in het ziekenhuisinformatiesysteem achter uw naam een markering te staan. Wanneer een medewerker van Rijnstate uw naam in de computer invoert, verschijnt de markering om de medewerker erop te attenderen dat u drager bent van de MRSA bacterie.

Dit betekent dat u: 

 • bij opname in het ziekenhuis verpleegd wordt op een eenpersoonskamer met sluis:
  • u deze kamer alleen mag verlaten voor onderzoek, behandeling of operatie. Of wanneer u met ontslag gaat.
  • op de deur van uw kamer een kaart hangt met voorschriften bedoeld voor artsen, medewerkers en bezoekers.
  • de arts en medewerkers die in uw kamer komen, een jas met lange mouwen, een muts, handschoenen en een mondneusmasker dragen.
 • Bij polibezoek
  • een medewerker van de afdeling u direct naar een kamer brengt
  • u deze kamer pas mag verlaten als uw gesprek, onderzoek of behandeling klaar is
  • de arts en ziekenhuismedewerkers die in uw kamer komen handschoenen aan hebben en over hun werkkleding een plastic schort dragen.
  • u verzocht wordt na het onderzoek of bezoek aan de polikliniek het ziekenhuis direct te verlaten

Controle en/of behandeling 

Indien u volledig bent hersteld, u geen antibiotica en geen wonden meer heeft, kunt u contact met uw huisarts opnemen. Er worden ter controle kweken afgenomen om te kijken of u de MRSA bacterie nog bij u draagt. De huisarts overlegt met de arts-microbioloog of een behandeling met antibiotica noodzakelijk is om de MRSA bacterie kwijt te raken of dat kan worden volstaan met het afnemen van controlekweken gedurende een jaar. Voordat u start met een eventuele behandeling worden uw partner en/of huisgenoten gecontroleerd op MRSA en zo nodig ook mee behandeld.

Let op! Er geldt een uitzondering voor mensen die beroepsmatig in contact komen met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woonachtig zijn op een varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikenbedrijf: behandeling is alleen mogelijk als u langer dan drie maanden niet meer in aanraking bent gekomen met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens en u niet meer woonachtig/werkzaam bent op het bedrijf.

Vragen 

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie. Deze is op werkdagen tussen 8.30 - 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 088 - 005 7963.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: