Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

MIP - MEP Longfunctieonderzoek

In overleg met uw arts heeft u besloten een longfunctieonderzoek te laten doen. MIP – MEP staat voor Maximal Inspiratory Pressure - Maximal Expiratory Pressure. Bij dit onderzoek meten we de kracht van uw in- en uitademingsspieren.

Voorbereiding thuis 

  • Gebruik uw longmedicijnen gewoon door.
  • U mag gewoon eten.
  • Het is verstandig de laatste 30 minuten voor het onderzoek niet te sporten of andere zware lichamelijke inspanning te verrichten.
  • Het is verstandig om gemakkelijke kleding te dragen.

Melden 

U kunt zich voor het onderzoek melden bij de aanmeldzuil van de afdeling Longfunctie. Neem altijd uw identiteitsbewijs en Rijnstatekaart mee!

Het onderzoek 

Bij dit onderzoek ademt u door een mondstuk dat verbonden is aan een longfunctieapparaat en krijgt u een klemmetje op uw neus (zie foto). De longfunctiemedewerker vraagt u zo ver mogelijk uit te blazen en daarna zo krachtig mogelijk in te ademen. Tijdens deze inademing is het mondstuk door een klep afgesloten. Zo kan de kracht waarmee u inademt worden gemeten. Daarna wordt de kracht van uw uitademingsspieren gemeten. U ademt daarvoor eerst helemaal in om vervolgens zo krachtig mogelijk uit te blazen tegen de dichte klep. 

Duur van het onderzoek 

Het MIP-MEP-onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten. 

Eventuele problemen tijdens en vlak na het onderzoek (complicaties) 

Bij dit longfunctieonderzoek is er geen verhoogde kans op complicaties.

Uitslag 

Uw arts bespreekt de uitslag van de test met u tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Vragen? 

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer. 

Telefoonnummer 

Polikliniek Longgeneeskunde Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7790

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: