Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Midazolam neusspray (bij kinderen)

Uw kind wordt behandeld voor epilepsie. Soms is extra medicatie nodig bij aanvallen. Om uw kind bij een aanval te kunnen helpen, heeft de arts in overleg met u Midazolam voorgeschreven. Hier leest u meer over dit medicijn en wat u kun doen als uw kind een aanval krijgt.

Hoe werkt Midazolam? 

Midazolam (Dormicum) is een middel dat een epileptische aanval kan laten stoppen. We noemen dit een coupeermiddel. Midazolam neusspray wordt door het neusslijmvlies opgenomen en komt zo in de bloedbaan terecht. Het werkt binnen een aantal minuten en zorgt voor verslapping van de spieren. Wanneer er sprake was van een verkramping van de ademhalingsspieren, komt hierdoor de ademhaling weer normaal op gang.

Kenmerken van een epileptische aanval 

Een epileptische aanval kan er per kind heel verschillend uitzien. Een aantal mogelijke verschijningen: 

 • stijf worden over het gehele lichaam
 • spierschokken/trekkingen
 • bewusteloos raken
 • tijdelijk stoppen met ademen en/of blauw zien
 • onwillekeurige bewegingen maken: smakken, slikken, kauwen, friemelen met de handen
 • (langdurig) staren, waarbij u geen contact kunt krijgen met het kind
 • een combinatie van bovengenoemde verschijnselen.

Kortdurende en langdurige aanval 

Wanneer uw kind een epileptische aanval krijgt is het meestal niet nodig om naar het ziekenhuis te komen. Een kortdurende aanval (korter dan vijf minuten) is in de meeste gevallen niet schadelijk. Bij langdurige aanvallen en vooral wanneer uw kind slecht doorademt en erg blauw wordt, kan het nadelig zijn voor de gezondheid. 

Wat kunt u doen bij een aanval? 

 • Blijf kalm.
 • Houd de tijd in de gaten. Ook het observeren van de aanval is goed, zodat u dit later kunt beschrijven of verwoorden.
 • Wanneer uw kind op school, dagverblijf of niet thuis is tijdens een aanval, zorg dan dat iemand u belt. Het is raadzaam om hier van tevoren afspraken over te maken met uw omgeving.
 • Leg uw kind met de epileptische aanval in de stabiele zijligging. Zolang uw kind verstijfd is, kan het zijn dat draaien niet mogelijk is. Draai dan niet en voorkom zo verdere verwondingen. Zodra het wel mogelijk is, draai dan uw kind op zijn/haar zij in de stabiele zijligging.
 • Leg een kussentje of iets dergelijks onder het hoofd en blijf bij uw kind.
 • Stop niets in de mond van uw kind om te voorkomen dat hij/zij op de tong of lippen bijt. Een tongbeet is onschuldig. Ingrijpen kan tot beschadiging van het gebit leiden.
 • Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van uw kind.

Na de aanval 

Door een aanval kunnen de hersenen sterk oververmoeid raken. Hierdoor treedt er na de aanval vaak een diepe slaap in, waaruit uw kind niet goed te wekken is. Deze diepe slaap hoort dus niet meer bij de aanval en uw kind wordt na enige tijd vanzelf weer wakker.

Wanneer is het nodig om Midazolam toe te dienen? 

Een aanval gaat meestal vanzelf over maar soms is het nodig om een medicijn toe te dienen om zo de aanval te stoppen. De arts heeft met u afgesproken wanneer u Midazolam toedient. In het algemeen is dit pas als de aanval na vijf minuten nog niet over is. Een aanval kan immers kort duren en snel overgaan. Het kan ook nodig zijn om één of meer reeksen van korte aanvallen te doorbreken door eenmalig Midazolam neusspray toe te dienen. U sprayt de Midazolam in één of beide neusgaten. Hieronder leest u precies wanneer en hoe u dit moet doen.

Toedienen van de Midazolam neusspray 

 • Verwijder het beschermdopje. Het flesje kan zowel rechtop als ondersteboven worden gebruikt.
 • Verwijder de vergrendeling voorafgaand aan het gebruik.
 • Houd de verstuiver vast tussen duim en wijsvinger zoals in de derde foto hieronder is aangegeven.
 • Verwijder de beschermdop.
 • Druk het pompje een paar keer in totdat een fijne nevel uit de neusverstuiver komt.
 • Til het hoofd van uw liggende kind iets op.
 • Breng de neusverstuiver in één neusgat en druk het pompje één keer in. Wanneer u twee sprays moet toedienen, dien dan de tweede spray toe in het andere neusgat. Wanneer u vier sprays moet toedienen, spray dan in elk neusgat twee keer.
 • Spoel na het gebruik de buitenkant van de neusverstuiver goed schoon met water.
 • Plaats de beschermdop en de vergrendeling terug.
 • Noteer het tijdstip van toediening.
 • Na een aantal minuten begint het middel te werken. Dit merkt u aan het verslappen van de spieren.
 • Laat uw kind na de aanval op de zij liggen tot hij/zij weer wakker is om verslikken en het naar achter zakken van de tong te voorkomen. Zorg ervoor dat de mond en neus vrij zijn, zodat de ademhaling goed mogelijk is.
 • Uw kind kan nog erg suf / verward zijn, maar de aanval is dan al wel gestopt! Stel hem/haar gerust, vertel zo mogelijk wat er is gebeurd. 
©Foto GMP apotheek De Magistrale Bereider

Andere manier om Midazolam toe te dienen: 

De spray is prikkelend voor het neusslijmvlies. Het is niet aan te raden de spray vaak en lang achter elkaar te gebruiken. Bij jonge kinderen die erg verkouden/snotterig zijn, kunt u de spray beter toedienen in de wangzak (dit is de ruimte tussen het gebit en de wang) of in overleg met de arts kiezen voor het medicijn Stesolid. 

 • Voor toediening via het wangslijmvlies geldt dezelfde dosering als via de neus.
 • Spray een keer in de lucht.
 • Houd bij voorkeur tijdens de toediening het flesje rechtop. Dat betekent dat u het hoofd en de romp iets op moet tillen.
 • Spray daarna het voorgeschreven aantal pufjes aan de binnenkant van de wang (dus niet richting keel).
 • Masseer daarna de buitenkant van de wang zodat de vloeistof goed wordt opgenomen.
 • Noteer het tijdstip van toediening.

Als de Midazolam niet werkt ... 

De vloeistof wordt via het neusslijmvlies (of wangslijmvlies) opgenomen in het bloed. Bijna altijd stopt de aanval dan na enkele minuten. Bespreek met de arts wat u moet doen als de aanval niet zou stoppen ondanks de Midazolam. Bijvoorbeeld na een bepaalde tijd nog een pufje toedienen en/of 112 bellen voor een ambulance. Hieronder kunt u noteren wat u hierover heeft afgesproken. Houdt u zich goed aan de afspraken met uw arts. Dien niet op eigen initiatief meer Midazolam toe, want te veel Midazolam kan ervoor zorgen dat uw kind moeite krijgt met de ademhaling.

Als een aanval anders is verlopen, of langer duurde dan u gewend bent, neemt u dan op een ander moment contact op met uw behandelend arts. U kunt dan met hem/haar bespreken hoe u het beste kunt handelen bij een eventuele volgende aanval. 

Bijwerkingen 

Net zoals bij de meeste medicijnen kunnen ook bij dit medicijn bijwerkingen optreden. Bijwerkingen kunnen onder andere slaperigheid en sufheid zijn. Deze bijwerkingen verdwijnen vanzelf weer. Tevens kan de spray irritatie geven aan het neusslijmvlies. 

Voor wie is de neusspray het meest geschikt? 

De neusspray is het meest geschikt voor: 

 • kinderen die zelfstandig functioneren en hun aanvallen voelen aankomen
 • kinderen die rolstoelafhankelijk zijn en door hun (over)gewicht tijdens een epileptische aanval moeilijk uit hun rolstoel gehaald kunnen worden
 • kinderen bij wie het door hun leeftijd en sociale situatie niet wenselijk is dat zij rectaal medicatie toegediend krijgen

De spray is maximaal één jaar houdbaar. Na opening is de flacon nog drie maanden houdbaar. De neusspray is daarom minder geschikt voor kinderen die minder dan twee keer per jaar noodmedicatie nodig hebben.

Vragen 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan beantwoordt de arts, verpleegkundige of epilepsieconsulent deze graag voor u.

Telefoonnummers 

Polikliniek Kindergeneeskunde: 088 - 005 7782
Kindercentrum: 088 - 005 8919

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: