Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Methotrexaat (MTX) toedienen

Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van methotrexaat. Hier leest u de instructie voor injecteren. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht. 

Benodigde materialen

 • medicatieoverzicht
 • met Methotrexaat gevulde spuit
 • grijze injectienaald (0,4 x 12 mm monoject)
 • pleister
 • naaldencontainer
 • afvalzakje

Werkwijze 

 • Zorg voor een rustige omgeving.
 • Controleer bij de met methotrexaat gevulde spuit de houdbaarheidsdatum en de dosering.
 • Was uw handen.
 • Bepaal de prikplaats (bij voorkeur in het bovenbeen of links en rechts onder in de buik (zie figuur 1).
 • Wissel regelmatig van prikplaats.
Figuur 1
 • Verwijder het dopje van de spuit en draai de naald op de spuit.
 • Verwijder de beschermhuls van de naald en houd de spuit als een pen in uw hand.
 • Fixeer met uw andere hand de prikplaats tussen duim en wijsvinger.
 • Plaats de naald loodrecht in de huid in een hoek van 90 graden.
 • Trek met de hand die eerder de huid fixeerde de zuiger van de spuit iets omhoog en kijk of er bloed in de spuit komt. Is dit het geval verwijder dan de spuit, druk de prikplaats af en begin opnieuw met een nieuwe spuit en naald.
 • Spuit vervolgens de vloeistof in door de zuiger rustig naar beneden te drukken.
 • Leg een gaasje op de prikplaats en verwijder de naald, in één beweging, uit de huid.
 • De prikplaats niet masseren.
 • Laat spuit en naald in één geheel in de naaldencontainer vallen.
 • Druk de prikplaats af met het gaasje en plak er zonodig een pleister op.
 • Doe al het overige afval in een afvalzakje. Deze mag in uw gewone huisvuilzak.
 • Was uw handen.

Richtlijnen 

 • Voorraad
  Controleer regelmatig de voorraad spuiten, neem zo nodig contact op met de apotheek of uw verpleegkundige voor een herhaalrecept.
 • Injectiemoment
  Kies een vaste dag en tijdstip waarop u injecteert, zodat u het niet vergeet. ’s Avonds injecteren kan misselijkheid helpen voorkomen.
 • Bewaren MTX- injectie
  Niet alle methotrexaat- spuiten hoeven in de koelkast bewaard te worden. Kijk goed in de bijsluiter welk bewaaradvies voor u geldt. Zorg dat de spuiten niet bereikbaar zijn voor (kleine) kinderen.
 • Naaldencontainer
  Direct na het injecteren doet u de spuit met naald in de naaldencontainer. Deze mag niet bij het huisafval, maar wordt vol ingeleverd bij de apotheek.
 • Overig afval
  Al het overige afval mag in de normale huisvuilzak.
 • Knoeien 
  Wanneer u injectievloeistof knoeit op bijvoorbeeld meubilair of tapijt dan kunt u de vloeistof opnemen met een tissue en daarna het oppervlak met water reinigen. Komt de vloeistof in aanraking met uw kleding, dan kunt u deze het beste direct wassen in de wasmachine. Bij contact met de huid en/of ogen moet u 10 à 15 minuten grondig spoelen met water en hierna contact opnemen met uw huisarts.
 • Prikaccident
  Het is mogelijk dat de mantelzorger zich prikt aan de naald tijdens het toedienen of opruimen van de methotrexaat. Laat in dat geval het wondje goed uitbloeden, door vlak naast de wond te drukken. Dit om eventuele Methotrexaat te verwijderen. Spoel het wondje met lauw kraanwater uit. Neem vervolgens contact op met de polikliniek of uw huisarts.

Vragen? 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of MDL-verpleegkundige.

Contact 

De MDL-verpleegkundigen van maandag tot en met vrijdag bereikbaar. Wanneer u belt met de spreekuurassistenten van de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten op telefoonnummer 088 - 005 6800 plannen zij dezelfde of volgende dag een telefonische afspraak voor u in. U kunt ook contact opnemen door middel van een e-consult in Mijn Rijnstate via www.rijnstate.nl/mijnrijnstate. Let op: bij spoed is een e-consult niet geschikt.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: