Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Met een drain naar huis (MDL)

U heeft te horen gekregen dat u met uw drain naar huis gaat. Hier leest u op welke manier u de drain moet verzorgen en waar u op moet letten. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw arts of verpleegkundige. 

Wat is een drain?

Een drain is een flexibel slangetje dat in uw lichaam wordt gebracht om lichaamsvocht af te voeren. Lichaamsvocht is bijvoorbeeld pus of vocht uit een abces of cyste. Een drain plaatsen we meestal op de afdeling Radiologie. 

Naar huis

Als u thuis bent is het belangrijk dat u doorgaat met het spoelen van de drain. Hierdoor blijft de drain goed doorgankelijk. Deze handeling heeft u zelf, of samen met uw naasten, al geoefend met de verpleegkundige. In sommige gevallen wordt hiervoor thuiszorg ingeschakeld. 

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een recept mee voor verband en opvangzakken. Deze kunt u ophalen bij de poli-apotheek in het ziekenhuis. U vindt de poli-apotheek in Rijnstate Arnhem naast de hoofdingang. De poli-apotheek is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 18.00 uur. 

Verzorging van de drain

Aan de drain verbinden we een opvangzak waarin het lichaamsvocht loopt. Er zijn verschillende soorten opvangzakken. Overdag kunt u een kleine zak aansluiten die u aan uw been vast maakt met een bandje of kous. Zo kunt u gemakkelijk bewegen. Onderaan de opvangzak zit een kraantje waarmee u de zak een aantal keer per dag leeg kunt laten lopen in het toilet. ’s Nachts kunt u een nachtzak met grotere inhoud aan de dagzak verbinden. De nachtzak kunt u ’s ochtends leegmaken en doorspoelen met koud stromend kraanwater. 

U vervangt de zak één keer per week. Als u ziet dat de zak erg vies is, vervangt u de zak eerder. Het is belangrijk dat u iedere dag bijhoudt hoeveel milliliter vocht er uit de drain komt. Dit kunt u het beste opschrijven. Op deze manier kunt u dit tijdens een controlebezoek laten zien aan uw arts. 

Doorspoelen van de drain 

 • Was uw handen eerst goed.
 • Zorg voor een schone werkplek en zet alle materialen die u nodig heeft klaar.
 • Ontsmet de doorspuitpunt met een gaasje met alcohol 70% en laat dit 30 seconden drogen.
 • Pak een spuit met opzuignaald en trek ___ ml NaCl 0,9% op.
 • Plaats de spuit op de doorspuitpunt en draai het kraantje open met het tekentje ‘off’ richting de opvangzak.
 • Spuit de drain geleidelijk door met de ___ ml NaCl 0,9%.
 • Draai het kraantje daarna weer terug naar de doorspuitpunt.
 • Uw arts bepaalt hoe vaak u de drain door moet spuiten. U moet dit verspreid over de dag ___ keer doen. Bijvoorbeeld bij drie keer per dag doorspuiten kunt u dit doen om 8.00 uur, 14.00 uur en 22.00 uur.

Verwisselen van de pleister 

Zit er een doorzichtige afdekpleister op de insteek van uw drain, controleer de huid rondom de drain dan iedere dag op verschijnselen van ontsteking (roodheid en zwelling), lekkage of het losraken van de drain. Zit er een afdekpleister op de insteek van uw drain die niet doorzichtig is, controleer de huid rondom de drain dan alleen als u de pleister vervangt. Vervang de pleister één keer per week. Als de pleister vies is of los gaat, vervang de pleister dan vaker. 

 • Was uw handen eerst goed.
 • Zorg voor een schone werkplek en zet alle materialen die u nodig heeft klaar.
 • Maak de pleister voorzichtig los. Probeer de drain zo min mogelijk te bewegen tijdens het verschonen. Zo voorkomt u dat de drain verschuift of er zelfs uit valt.
 • Raak de insteekopening niet met uw vingers aan. U kunt eventueel iemand vragen om u te helpen.
 • Maak de insteekopening van de drain schoon met een steriel gaasje met chloorhexidinegluconaat 0,5 % in alcohol 70%.
 • Laat het 30 seconden drogen.
 • Plaats vervolgens de nieuwe pleister en controleer of het goed vast zit. Let op dat er geen spanning op de drain staat en dat er geen knik in de drain of slang van de opvangzak zit.
 • U kunt de drain eventueel nog extra aan uw huid vastmaken met Elastomull Fix, zodat er geen spanning op komt.

Wat kunt u wel en niet met een drain?

U kunt met de drain gewoon douchen, maar niet in bad of zwemmen. Er zijn geen beperkingen voor uw lichaamsbeweging (sporten, tillen, enzovoorts). Als u toch klachten krijgt bij deze activiteiten moet u deze verminderen of vermijden. Heeft u vragen, dan kunt u deze altijd met uw arts bespreken. 

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis? 

Goede verzorging van de drain is erg belangrijk. Ondanks alle goede zorgen kan er toch een complicatie optreden. Neem contact op met het ziekenhuis als:

 • de drain lijkt los te zitten of eruit valt
 • de insteekopening ontstoken lijkt te zijn (rood, pijnlijke omgeving of pus uit de insteekopening)
 • u koorts krijgt of toenemende pijn in het gebied rondom de drain

Tijdens kantooruren belt u met onze polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten via telefoonnummer 088 - 005 6800. Buiten kantooruren belt u met onze Spoedeisende Hulp via telefoonnummer 088 - 005 6680.

Heeft u vragen? 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten via telefoonnummer 088 - 005 6800. 

 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: