Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Macula-scan (OCT) of glaucoomonderzoek (GDX)

U komt binnenkort bij Rijnstate voor een onderzoek van het netvlies in uw ogen. U krijgt een macula-scan (OCT) of een glaucoomonderzoek (GDX). Hier leest u meer over het doel en het verloop van deze onderzoeken. 

Een macula-scan (OCT) 

Uw oogarts heeft voor u een macula-scan aangevraagd, oftewel een OCT-onderzoek (Optical Coherence Tomography). Hierbij wordt een scan van uw netvlies gemaakt. Het apparaat stuurt een infrarode lichtbundel via uw pupil op het netvlies. De beelden geven een doorsnede weer van het netvlies van het oog. Meestal wordt de OCT gebruikt om een beeld te maken van het centrale deel van het netvlies (macula of gele vlek). 

Met het onderzoek kan uw arts bekijken of een bepaalde aandoeningen heeft zoals een maculagat (gat in de gele vlek), maculapucker (plooivorming), maculadegeneratie (veroudering), maculavocht (oedeem) en andere macula-aandoeningen. 

Verloop van het onderzoek 
Voor het onderzoek is het nodig dat u uw bril afzet of uw contactlenzen uitdoet. U rust met uw kin in een kinsteun op het apparaat. Uw ogen worden afzonderlijk onderzocht. U kijkt recht vooruit in de lens van de OCT, zodat de foto’s gemaakt kunnen worden. De assistent vraagt u op enkele momenten zo weinig mogelijk met uw ogen te knipperen. Het onderzoek neemt over het algemeen een paar minuten in beslag.

Na het onderzoek 
De foto’s worden direct doorgestuurd naar uw oogarts, zodat hij/zij de uitslag van het onderzoek met u kan bespreken.

Glaucoomonderzoek (GDX) 

Uw arts heeft voor u een glaucoomonderzoek (GDX) aangevraagd. Dit onderzoek kan glaucoom (een hoge oogdruk) vaststellen. Het GDX-apparaat maakt een foto van het netvlies om de dikte van de zenuwvezellaag en de conditie van uw netvlies vast te kunnen leggen.

Het onderzoek 
Voor het onderzoek zet u uw bril af of doet u uw contactlenzen uit. U rust met uw voorhoofd op een steun. Voor deze foto wordt u gevraagd in de lens van de camera te kijken in de richting van een knipperend lampje. Op bepaalde momenten vraagt de assistent u zo weinig mogelijk met uw ogen te knipperen. Beide ogen worden na elkaar gefotografeerd. Het onderzoek neemt over het algemeen een paar minuten in beslag.

Na het onderzoek 
De foto’s worden direct doorgestuurd naar uw oogarts, zodat hij/zij de uitslag met u kan bespreken.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde in Rijnstate Velp via telefoonnummer 088 - 005 5022.

Onze specialismen

voor deze aandoening
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: