Lymfeklierverwijdering
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Voor de operatie

Voorbereiding 

Voor de operatie komt u op het Opnameplein, het doel hiervan is een compleet beeld te krijgen over uw gezondheid.

  • De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door.
  • De spreekuur assistent van de anesthesioloog geeft u voorlichting over de operatie en meet onder andere uw bloeddruk.
  • De anesthesioloog bespreekt met u hoe u wordt verdoofd tijdens de operatie en doet lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s aan de behandeling en de anesthesievorm zijn verbonden en hoe deze risico’s voor u kunnen worden beperkt. Als het nodig is wordt er aanvullend onderzoek aangevraagd, zoals bloedprikken of een hartfilmpje. Bij de anesthesioloog hoort u welke medicijnen u op de dag van de operatie nog mag innemen en welke u moet stoppen, zoals antistollingsmiddelen. Het is belangrijk dat u zich aan de voorschriften van de anesthesioloog en operateur houdt.
  • De intake verpleegkundige neemt een vragenlijst over uw gezondheid met u door en informeert u over de voorbereidingen op de operatie. 

Opname 

U wordt op de dag van de operatie opgenomen, u moet nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u niets mag hebben gegeten en gedronken. Houdt u zich aan de voorschriften van de anesthesioloog. Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer, neemt eventuele bijzonderheden met u door en beantwoordt uw vragen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: