Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Longpunctie

In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een longpunctie ondergaat. Hierbij wordt een klein stukje longweefsel verwijderd voor nader onderzoek. U wordt voor dit onderzoek opgenomen.

Voorbereiding 

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Gebruikt u antistollingsmiddelen, zoals Sintrommitis, Marcoumar of Ascal, meld dit dan van tevoren aan uw arts.

Het onderzoek 

Afhankelijk van de plaats van de afwijking gebeurt het onderzoek in zittende of liggende houding. Uw huid en longvlies worden door middel van een injectie met een dunne naald plaatselijk verdoofd. Dit is licht pijnlijk. Daarna brengt de arts onder röntgendoorlichting, echocontrole of tijdens een CT-scan een naald in op de plaats waar de afwijking te zien is. Via deze naald is het mogelijk om één of meerdere stukjes weefsel op te zuigen. Hierna wordt de naald verwijderd. Vervolgens verzoeken we u plat op bed te gaan liggen en gaat u terug naar de afdeling. Het onderzoek duurt dertig minuten tot een uur. 

Na het onderzoek 

Op de afdeling moet u vier uur plat liggen en bedrust houden. U mag wel eten of drinken. Een verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk en pols. Mocht u na de operatie bloed ophoesten of benauwd worden, dan adviseren we u dringend direct de verpleegkundige te waarschuwen.

Na enkele uren wordt er een longfoto gemaakt. Soms lekt er namelijk via het gaatje van de punctie lucht tussen de longvliezen, waardoor er een klaplong (pneumothorax) kan ontstaan. In een enkel geval is het dan nodig om onder plaatselijke verdoving een dunne drain (slang) tussen de longbladen in te brengen om de long tot ontplooiing te zuigen. Pas als de uitslag van de longfoto aantoont dat er geen complicaties zijn opgetreden, mag u weer uit bed. In principe mag u de dag na het onderzoek naar huis. Het onderzoek wordt over het algemeen als weinig belastend ervaren. 

Uitslag 

Uw arts bespreekt de uitslag van de test met u tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stel ze dan aan de arts of verpleegkundige voordat het onderzoek plaats vindt. Of neem contact op met de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer 088 - 005 7790 of het Oncologisch Centrum, telefoonnummer 088 - 005 8021. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: