Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Longontsteking bij uw kind

Uw kind heeft een longontsteking (pneumonie). Hier leest u meer over deze aandoening en de behandeling ervan. 

Informatie voor ouders en verzorgers.

Uw kind heeft een longontsteking (pneumonie). Dit is een ontsteking van één of beide longen, meestal voorafgegaan door een verkoudheid en/of griep. Een longontsteking komt het meest voor in de herfst, winter en het vroege voorjaar. 

Klachten en symptomen 

Uw kind kan last hebben van: 

 • hoesten; 
 • koorts en een snelle hartslag;
 • kortademigheid en een snelle (vaak oppervlakkige) ademhaling;
 • het vaak gebruiken van hulpademhalingsspieren (uw kind spant dan de spieren in zijn nek en/of net onder de ribben aan);
 • het vaak aanspannen van de neusvleugels;
 • pijn in de borststreek (door kinderen vaak aangegeven als buikpijn);
 • een verminderde eetlust en soms ook misselijkheid en braken;
 • vermoeidheid;
 • een bleke of blauwe kleur van de lippen en nagels.

Oorzaken 

Een longontsteking kan veroorzaakt worden door: 

 • een virus;
 • een bacterie;
 • een ander organisme (zoals mycoplasma, een bacterie zonder celwand);
 • het zich verslikken in voedsel of andere stoffen, die in de longen een ontsteking veroorzaken. Dit heet aspiratie.

Bij kinderen zijn virussen meestal de oorzaak van een longontsteking. Kinderen met een verminderde weerstand hebben meer kans op een longontsteking.

Diagnose 

De diagnose wordt gesteld door: 

 • anamnese;
 • lichamelijk onderzoek
 • op indicatie bloedonderzoek;
 • op indicatie een longfoto.

Behandeling 

Een longontsteking kan gemakkelijk verspreid worden door hoesten en handcontact met een ziek kind. Dit hangt af van de verwekker van de longontsteking. Om verspreiding van de besmetting te voorkomen, kan het zijn dat uw kind geïsoleerd verpleegd wordt op een éénpersoonskamer. De verpleegkundige legt u uit hoe dit precies werkt.

Heeft uw kind een bacteriële longontsteking of een longontsteking die veroorzaakt is door mycoplasma, dan krijgt het antibiotica. Soms schrijft de arts deze ook voor bij twijfel of als uw kind niet voldoende opknapt. Welk antibioticum uw kind krijgt, hangt af van het seizoen en aan welke oorzaak wordt gedacht. 

We ondersteunen uw kind met: 

 • Paracetamol en eventueel ibuprofen tegen pijn en/of koorts;
 • Neusdruppels (fysiologisch zout en eventueel Xylomethazoline) om de neus goed open te houden en de ademhaling gemakkelijker te maken;
 • Soms worden er luchtwegverwijdende medicijnen (Ventolin) via een vernevelaar toegediend.

Via een monitor wordt de hartslag en ademhaling van uw kind gemeten. Ook krijgt uw kind een ‘plakker’ om de teen of vinger om het zuurstofgehalte in het bloed in de gaten te kunnen houden.

Het is belangrijk dat uw kind genoeg drinkt. Lukt dat niet, dan kan dit vocht eventueel ook via een sonde (een slangetje via de neus naar de maag van uw kind) of via een infuus gegeven worden. Het hoofdeinde van het bed wordt wat omhoog gezet. Zo kan uw kind gemakkelijk ademen. 

Voor baby’s geldt dat de voeding eventueel in kleinere hoeveelheden gegeven wordt of per maagsonde (slangetje door de neus naar de maag). Dit doen we als uw kind te moe is om te drinken. 

Uw kind mag weer naar huis als het geen zuurstof meer nodig heeft, zelf goed drinkt en dit alles goed binnen houdt. De antibioticakuur kan thuis dan worden afgemaakt.

Nazorg 

De meeste kinderen herstellen binnen enkele dagen tot een week volledig. Wel kan uw kind nog een tijdje blijven hoesten.

Uw kind mag weer naar school/ het dagverblijf/ de peuterspeelzaal als het weer goed is opgeknapt. Dat wil zeggen dat het voldoende energie heeft, koortsvrij is, goed eet en drinkt, minder hoest, goed slaapt en een rustige ademhaling heeft. Blijf uw kind zo veel mogelijk stimuleren om te drinken. 

Als uw kind een antibioticakuur heeft, moet het deze thuis afmaken. Bij pijn en koorts kunt u paracetamol geven. Zo nodig kunt u ook doorgaan met neusdruppels. 

Krijgt uw kind opnieuw hoge koorts (boven de 39°C), wordt het steeds benauwder of gaat het steeds meer hoesten, neemt u dan weer contact op met uw huisarts. 

Vragen 

Heeft u nog vragen? De arts of verpleegkundige beantwoorden deze graag.

Telefoonnummers 

Kindercentrum: 088 - 005 8919
Polikliniek Kindergeneeskunde Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7782

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: