Lipofilling
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Voor de operatie

Welke afspraken heeft u voor de operatie?

Tijdens uw afspraak met de plastisch chirurg kunt u uw wensen, klachten en vragen bespreken. De plastisch chirurg onderzoekt de gebieden waar bij u de afwijkende vorm is ontstaan en bespreekt met u of een lipofilling uw probleem kan oplossen. Ook krijgt u informatie over de voorbereiding, de behandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties. De plastisch chirurg kan u ook adviseren een afspraak te maken bij de (mammacare-)verpleegkundige om u meer informatie over de operatie te geven.

Voorbereiding op de operatie

Foto’s
Vóór de behandeling worden er foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier. 

Stoppen met antistollingsmedicijnen
Als u antistollingsmedicijnen (bloedverdunners) gebruikt, vertelt de plastisch chirurg u of en op welk moment u met deze medicijnen moet stoppen. Soms is het nodig dat u dit advies ook nog voorlegt aan de arts die deze medicijnen heeft voorgeschreven, om zeker te weten dat dit stoppen geen extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Stoppen met roken
Roken na de operatie vernauwt de bloedvaten en geeft daardoor meer kans op stoornissen in de wondgenezing. Daarom adviseren wij u dringend vier tot zes weken van tevoren en na de operatie te stoppen met roken.

Stoppen met alcohol
Alcohol maakt de kans op een bloeduitstorting of nabloeding groter. Wij adviseren u dan ook minstens 24 uur voor de ingreep geen alcohol te drinken.

Regel vooraf vervoer
U mag na de operatie niet zelf naar huis rijden. Regel dus vooraf vervoer naar huis.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: