1. Reguliere behandeling liesbreuk
Behandeling van een liesbreuk
Patient man zit in wachtkamer met telefoon

Reguliere behandeling liesbreuk

Bij uw bezoek aan de polikliniek Chirurgie beoordeelt de chirurg of er inderdaad sprake is van een liesbreuk. Hiervoor stelt hij/zij een aantal vragen en onderzoekt uw lies. Het is over het algemeen makkelijk om de breuk te voelen en verder onderzoek is vaak niet nodig.

Tijdens het preoperatieve spreekuur (POS) heeft u een gesprek met een apothekersassistente, een POS-assistente en een anesthesioloog. Tijdens uw gesprek met de apothekersassistente wordt uw medicatie in kaart gebracht.

De anesthesioloog bespreekt vervolgens met u of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie (bijvoorbeeld bloedprikken of een hartfilmpje). Afhankelijk van uw gezondheidstoestand doet de anesthesioloog u een voorstel voor de verdoving tijdens de operatie. De verdoving bij een open liesbreukoperatie kan op verschillende manieren plaatsvinden. Om de pijn na de operatie te verminderen, wordt er aan het eind van de operatie een lokale verdoving toegediend. Het doel is u zo veilig mogelijk de verdoving en de ingreep te laten ondergaan.

U krijgt daarnaast adviezen over het gebruik van eventuele geneesmiddelen voor, tijdens en na uw behandeling en hoe u zich dient voor te bereiden op de operatie. Bijvoorbeeld vanaf welk tijdstip voor de operatie u niets meer mag eten of drinken. Bent u erg nerveus voor de operatie, overleg dan of er voor u een slaap- of kalmeringstablet kan worden voorgeschreven.

Meer informatie kunt u ook vinden in onze folders Algehele anesthesie (narcose) en Ruggenprik.

De operatie

Uw liesbreukoperatie vindt altijd plaats in Rijnstate. Bij voorkeur gebeurt de operatie in de Rijnstate Orthopedische en Chirurgische Kliniek in Zevenaar, aangezien deze locatie optimale zorg kan bieden voor patiënten die deze vorm van breukchirurgie moeten ondergaan. Heeft u een reden om hiervan af te wijken, dan kunt u dat zelf aangeven. Eventueel kan de anesthesioloog tijdens uw POS ook een afwijkend advies geven voor de locatie van de operatie.