Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel bij kinderen

Uw kind heeft licht traumatisch hoofd-/ of hersenletsel opgelopen door een ongeval of een klap tegen het hoofd. Hier leest u over de mogelijke gevolgen hiervan. Ook kunt u de adviezen die de arts u al heeft gegeven nog eens rustig nalezen.

Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel 

Als gevolg van een klap tegen het hoofd of een abrupte beweging van het hoofd heeft uw kind een licht traumatisch hoofd-/ of hersenletsel (een hersenschudding) opgelopen. Hierbij worden de hersenen korte tijd binnen de schedel heen en weer geschud.

Licht traumatisch hersenletsel 

Bij licht traumatisch hersenletsel treedt een lichte kneuzing van de hersenen op, waardoor uw kind kortdurend het bewustzijn verliest en/of last heeft van geheugenverlies. Het bewustzijnsverlies kan enkele seconden tot maximaal vijftien minuten duren.

Licht traumatisch hoofdletsel 

Als uw kind bij bewustzijn is gebleven, is er alleen sprake van hoofdletsel. De klachten die bij hoofdletsel optreden zijn vaak minder ernstig dan bij hersenletsel.

Geheugenverlies bij hersenletsel 

Soms kan een kind met licht traumatisch hersenletsel zich niets meer van het ongeval en enige tijd daarvoor herinneren. Meestal komen de herinneringen van vlak voor het ongeval wel weer terug. Omdat de hersenen na het ongeluk even niets meer opslaan, kan het zijn dat uw kind zich niets herinnert van de gebeurtenissen vlak na het ongeluk. Deze herinnering komt ook niet altijd terug. Dat kan geen kwaad. 

Verschijnselen in de eerste 24 uur 

Hoewel licht traumatisch hoofd- of hersenletsel een relatief onschuldige aandoening is, komt het heel soms voor dat er tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden. Tegenwoordig kunnen artsen goed voorspellen bij welke patiënten deze complicaties mogelijk optreden.
Op het moment dat uw kind van de behandelend arts naar huis mag, kunt u er van uitgaan dat het risico op een ernstige complicatie vrijwel uitgesloten is.

Wekadvies voor kinderen tot 6 jaar 

Voor sommige kinderen onder de 6 jaar geeft de arts een wekadvies mee. Hieronder staat beschreven wat u moet doen.

Om een eventuele complicatie bij uw kind snel te kunnen herkennen, adviseren wij u uw kind de eerste 24 uur na het ongeval om de 1 à 2 uur te wekken, zowel overdag als ’s nachts. Het is belangrijk dat u hierbij op een aantal dingen let: 

 • Is uw kind aanspreekbaar (luistert het echt?)
 • Weet uw kind nog waar het is? En als het kind wat jonger is, reageert het zoals altijd? 

Het wekadvies geldt alleen voor kinderen tot 6 jaar. Voor oudere kinderen is een wekadvies niet nodig. 

Wordt uw kind anders dan anders wakker of reageert het niet normaal? Bel dan 112. 

Verschijnselen de eerste dagen 

Een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel gaat meestal over zonder dat uw kind restverschijnselen houdt. In de eerste dagen of weken na het oplopen van het letsel hebben veel patiënten hier nog last van. Dit is normaal en meestal niets om u zorgen om te maken. Leg uw kind dan ook uit dat het klachten kan krijgen, maar dat dit heel normaal is. De ernst van de klachten neemt vaak spontaan af.

Hieronder volgt een overzicht van verschijnselen waar uw kind nog enige tijd last van kan hebben:

Zuigelingen: 

 • geïrriteerdheid
 • trager reageren
 • meer slapen dan anders.

Oudere kinderen: 

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • wazig zien
 • tragere verwerking van informatie
 • moeite met aandachts- en inspanningstaken
 • geheugen- en concentratieproblemen
 • vermoeidheid en slaperigheid
 • sneller geïrriteerd zijn
 • misselijkheid
 • overgevoeligheid voor licht en geluid
 • oorsuizen en gehoorverlies.

Adviezen en leefregels 

Om te voorkomen dat uw kind in de komende periode meer klachten krijgt of dat de bestaande klachten erger worden, vindt u hieronder enkele adviezen.

Adviezen en leefregels voor de eerste dagen: 

 • Uw kind hoeft niet de hele dag op bed te blijven liggen. Bouw de tijd in bed rustig af, zodat uw kind binnen enkele dagen weer volledig op de been is.
 • Laat uw kind niet te veel televisie kijken, computeren of videospelletjes spelen.
 • Wees in de eerste dagen niet bang om voldoende paracetamol te geven tegen de pijn. Het beste is om uw kind vier keer per dag op vaste tijden paracetamol te geven (om de zes uur). De dosering voor uw kind vindt u in de bijsluiter. Door de pijn te onderdrukken kan uw kind overdag zo normaal mogelijk functioneren en ’s nachts goed slapen.

Adviezen en leefregels kleine kinderen: 

 • Breng uw kind de eerste dagen niet naar het kinderdagverblijf/crèche. Daarna hangt het van de klachten af. Ook als u kind nog lichte klachten heeft, kan het geen kwaad om weer naar het kinderdagverblijf/crèche te gaan. Er is nooit aangetoond dat dit een negatieve invloed heeft op het herstel van uw kind.
 • Uw kind speelt op het kinderdagverblijf/crèche met andere kinderen. Om vallen te voorkomen, moet in het begin in de gaten worden gehouden dat uw kind niet op een schommel, glijbaan en dergelijke speelt.
 • Laat het personeel contact met u opnemen wanneer er iets gebeurt, zodat u uw kind kunt ophalen als dat nodig is.

Adviezen en leefregels grote kinderen/jongeren: 

 • Ook als uw kind nog lichte klachten heeft, kan het geen kwaad om weer naar school gaan. Er is nooit aangetoond dat dit een negatieve invloed heeft op het herstel van uw kind. Uw kind zal de eerste periode mogelijk wel wat minder gemakkelijk leren. Het is begrijpelijk dat kinderen die met klachten naar school gaan, vermoeid zijn. U kunt u kind in dit geval in de eerste periode halve dagen laten gaan. 
 • Kinderen kunnen nadat ze licht traumatisch hoofd-/hersenletsel op hebben gelopen het beste zelf aangeven of ze weer in staat zijn om te gaan spelen of sporten. Het enige gevaar kan zijn, dat kinderen weer activiteiten gaan ondernemen waarbij de kans bestaat dat ze opnieuw het hoofd stoten. Vermijd dit soort situaties.
 • Vermijd in de eerste weken alcohol. Het gebruik van alcohol kan de klachten verergeren.
 • Brommer rijden mag alleen als u zeker weet dat uw kind zich voldoende kan concentreren en snel genoeg kan reageren op onverwachte situaties.

Toekomst 

De klachten van een licht traumatisch hoofd/hersenletsel verdwijnen meestal spontaan, meestal binnen één week. Een klein deel van de kinderen blijft nog wat langer gevoelig voor hoofdpijn en heeft last van aandacht- en geheugenproblemen. Ook kunnen kinderen sneller emotioneel zijn dan voorheen. Meestal verdwijnen ook deze verschijnselen binnen drie maanden.
Heeft u het idee dat uw kind na een aantal weken last blijft houden van het opgelopen letsel, neem dan gerust contact op met uw huisarts.

Let op: Het is belangrijk om te voorkomen dat uw kind binnen korte tijd weer een licht hoofd-/hersenletsel oploopt. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn met sporten.

Bezoekt u na het ongeval met uw kind een arts? Zeg dan dat uw kind licht traumatisch hoofd-/hersenletsel heeft opgelopen, zelfs als het al een paar jaar geleden is. Uw arts houdt hier dan rekening mee.

Wanneer contact opnemen? 

In de volgende gevallen moet u direct weer contact opnemen met uw arts: 

 • De toestand van uw kind verslechtert snel in de eerste dagen of weken;
 • De hoofdpijn bij uw kind neemt fors toe;
 • Uw kind moet herhaaldelijk braken;
 • Uw kind is verward;
 • Uw kind heeft last van sufheid (uw kind is moeilijk te wekken).

De behandelend arts schrijft een brief voor uw huisarts, zodat deze op de hoogte is van uw bezoek met uw kind aan de Spoedeisende Hulp. Wanneer er opnieuw klachten ontstaan, kunt u contact opnemen met uw huisarts.
Als dat nodig is, krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek. In dit geval kunt u bij tussentijdse klachten contact opnemen met de betreffende polikliniek of buiten kantoortijden met de Spoedeisende Hulp.

Hersenstichting 

Via www.hersenstichting.nl/webwinkel is het mogelijk om gratis het kaartje of de poster ‘Eerste Hulp Bij Hersenschudding (EHBH)’ te bestellen. Dit kan gebruikt worden op het kinderdagverblijf/crèche of op school om de verschijnselen goed te kunnen herkennen.

Telefoonnummers 

Huisartsenpost (buiten kantoortijden): 0900 - 1598
Polikliniek Kindergeneeskunde: 088 - 005 6917
Spoedeisende Hulp (SEH): 088 - 005 6680

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: