Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Leukemie

Wat is leukemie?

Bij bloedkanker of leukemie is er sprake van een ongecontroleerde groei van witte bloedcellen. De aantallen witte bloedcellen nemen enorm toe en stapelen zich in het beenmerg op. Hierdoor kunnen de normale bloedcellen, zoals rode bloedcellen en bloedplaatjes, onvoldoende aangemaakt worden. Het tekort aan rode bloedcellen veroorzaakt bloedarmoede. Dit zorgt voor een sterk verminderd zuurstoftransport in het lichaam. Door een tekort aan goede witte bloedcellen neemt de kans op ernstige infecties sterk toe. De weerstand neemt verder af. Na verloop van tijd komen de onrijpe cellen in de bloedbaan en dus ook in de organen terecht.

Lymfesysteem of beenmerg

Leukemie kan ontstaan vanuit lymfesysteem en beenmerg. Beide soorten kennen een acute en een chronische variant. Bij de acute variant worden de ziekteverschijnselen snel merkbaar, terwijl bij de chronische variant de ziekte zich meer sluipenderwijs ontwikkelt.

Hoe herkent u leukemie?

Leukemie geeft vage klachten zoals vermoeidheid, misselijkheid en weinig eetlust. Vaak heeft u een bleke huid, snel last van blauwe plekken, last van plotselinge koorts en bloedingen in huid en slijmvliezen. Ook het tandvlees kan gaan bloeden. Er treedt keelpijn op en de amandelen en de slijmvliezen gaan ontsteken. Dit gaat bovendien vaak nog gepaard met diarree en een verkleuring van de urine. De milt en de lymfeklieren kunnen ook vergroot zijn.

Risicogroepen

Hoewel over de precieze oorzaak van leukemie weinig bekend is, zijn er wel wat indicaties aan te geven. Zo vergroot blootstelling aan grote hoeveelheden radioactieve straling de kans op leukemie en verhoogt een vroegere behandeling met radiotherapie het risico op leukemie. Ook langdurige blootstelling aan bepaalde chemische stoffen zoals benzeen en sommige pesticiden blijkt het risico op leukemie te vergroten. Tot slot kunnen ook sommige geneesmiddelen, die gebruikt worden bij chemotherapie, leukemie uitlokken. Er kan ook een erfelijke aanleg zijn om leukemie te krijgen.

Behandeling

De behandeling bestaat meestal uit chemotherapie en soms uit radiotherapie. Soms zijn er bloedtransfusies nodig. De behandeling van bloed- en lymfekanker vindt plaats in de hematologische oncologieketen. Binnen deze keten zijn internist-hematologen, pathologen, radiotherapeuten en klinisch chemici werkzaam. Daarnaast is een Nurse practitioner oncologie aanwezig die, zonodig, verdere toelichting geeft en zorgt voor de begeleiding tijdens de behandeling.

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.

U kunt het Oncologisch Centrum bereiken via telefoonnummer 088 - 005 3030.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: