Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

LEO (laparoscopische electrocoagulatie van de eierstokken)

In overleg met uw gynaecoloog heeft u besloten dat u binnenkort een laparoscopische elektrocoagulatie (LEO). Dit is een operatie aan de eierstokken, omdat de functie van uw eierstokken is verstoord. Hier leest u informatie over wat u te wachten staat. De operatie vindt tijdens een dagopname plaats. U mag dus op de dag van de operatie weer naar huis. 

Er is vastgesteld dat u de aandoening polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) heeft. Dit is een stoornis in de functie van de eierstokken, waarbij sprake is van een overmatig grote hoeveelheid follikels (eiblaasjes). Deze follikels produceren samen te veel mannelijke hormonen, androgenen genaamd. Deze androgenen maken het milieu in de eierstok te ongunstig om elke maand opnieuw een follikel te laten uitgroeien en te laten ovuleren. 

U krijgt binnenkort een laparoscopische elektrocoagulatie (LEO), een operatie die ervoor zorgt dat de androgeenproductie vermindert. Bij vijftig tot zestig procent van de geopereerde patiënten wordt de menstruatiecyclus regelmatig. Als dit gebeurt, is ook uw kans op zwangerschap hersteld. 

Voorbereiding 

In de folder ‘Afdeling Bijzondere Chirurgie/ Urologie’ leest u meer over de gang van zaken op de afdeling. Hieronder vindt u specifieke informatie over de LEO-behandeling.

De operatie 

Tijdens een LEO-behandeling worden uw eierstokken tijdens een kijkoperatie aangestipt met een hete naald. Dit gebeurt onder narcose. De hete naald vernietigt in elke eierstok een aantal follikels. Na een LEO-procedure is er bij een deel van de vrouwen een tijdelijk of langduriger herstel van de spontane cyclus te zien. 

Na de operatie 

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer (verkoeverkamer). Via een infuus krijgt u vocht toegediend. Het kan zijn dat u een blaaskatheter heeft gekregen. Als u goed wakker bent, gaat u terug naar de afdeling. De eerste contactpersoon wordt bij aankomst op de afdeling door de verpleegkundige of uzelf gebeld.

Het is mogelijk dat u na de operatie misselijk wordt. Daarom start u op de afdeling eerst met het drinken van een glas water. Als dit goed gaat, mag u wat meer proberen te eten of drinken. Mogelijk heeft u wat keelpijn als gevolg van het buisje dat tijdens de narcose is ingebracht om u te beademen. Sommige patiënten hebben op de dag van operatie en de dagen erna last heeft van hun schouders. Dit komt door het koolzuurgas dat de gynaecoloog tijdens de operatie in uw buikholte heeft gebracht om andere organen te ontzien en goed zicht te hebben.

Als u zich goed voelt, geplast heeft en wat gegeten en gedronken heeft, mag u weer naar huis.

Mogelijke complicaties 

Zoals bij elke operatie is er een kleine kans op infectie of ontsteking. Daarnaast bestaat een kleine kans dat er na de operatie verklevingen ontstaan. Er zijn echter veel aanwijzingen dat deze verklevingen de vruchtbaarheid niet belemmeren. Als u een blaaskatheter heeft gehad, kan het zijn dat u een blaasontsteking krijgt. Dat is goed te behandelen met medicijnen.

Leefregels en adviezen 

Het is aan te raden om het een paar dagen rustig aan te doen na de operatie.

Vragen? 

Heeft u nog vragen of ondervindt u problemen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek (tijdens kantooruren). Buiten kantooruren en op feestdagen kunt u in spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Telefoonnummers 

Polikliniek Gynaecologie Rijnstate Arnhem: 088 – 005 7740
Spoedeisende Hulp Rijnstate Arnhem: 088 – 005 6680 (voor spoedgevallen buiten kantooruren)

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: