Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Leerafdeling Urologie-Oncologie

U bent opgenomen op de afdeling Urologie-Oncologie B5 vleugel 4. Deze afdeling is een leerafdeling. Wat dit inhoudt en wat dit voor u betekent, leest u hier.

Wat is een leerafdeling? 

Op een leerafdeling worden studenten verpleegkunde opgeleid. Zij staan voortdurend onder toezicht van gediplomeerd verpleegkundigen. De leerafdeling is per studiejaar in totaal 40 weken in bedrijf. Tijdens de stageperiode werken er zes of zeven studenten wisselend in de dag- en avonddiensten.

De studenten volgen de opleiding vanuit de onderwijsinstelling en leren het beroep in de praktijk door middel van stages. Op de leerafdeling leren zij de organisatie kennen en de verantwoordelijkheid voor de zorg te dragen. De voortgang van de student wordt bewaakt door werkbegeleiders en de praktijkopleiders. Er lopen studenten van MBO niveau 4 en HBO niveau 5 verpleegkunde stage. De stages duren gemiddeld 20 weken. Tijdens hun stage voeren de studenten verschillende opdrachten en handelingen uit. Dit is afhankelijk van het niveau van de student en het studiejaar. 

Waarom een leerafdeling? 

Onderwijs en opleiding zijn belangrijke onderwerpen binnen Rijnstate. We hebben aandacht voor opleiding, onderwijsvernieuwing, zorginnovatie en onderzoek. De zorg wordt steeds complexer, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de medewerkers. Door het personeelstekort in de zorg is het erg belangrijk dat we allerlei initiatieven nemen om toekomstige zorgprofessionals goed op te leiden en te behouden. Een belangrijk initiatief hierbij is het opleiden van studenten op een leerafdeling. De student krijgt hierdoor de gelegenheid om de geleerde vaardigheden en kennis in te praktijk toe te passen. Daarnaast brengen studenten nieuwe kennis en ontwikkelingen mee naar de werkvloer, met als doel de beste zorg en kwaliteit te leveren. Wij zijn er trots op dat we toekomstige medewerkers in de zorg een stageplaats kunnen bieden in onze organisatie.

Wat merkt u ervan?

De verpleegkundige zorg die u ontvangt, wordt uitgevoerd door ervaren gediplomeerd verpleegkundigen en studenten. De studenten worden begeleid en gecoacht op de werkvloer en doorlopen verschillende leerfasen. Afhankelijk van de leerfase, werkt de student onder begeleiding of zelfstandig. De gediplomeerd verpleegkundige blijft eindverantwoordelijk voor de zorg die u ontvangt als patiënt. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat wij als leerafdeling streven naar goede kwaliteit van zorg. U mag dit dan ook van ons verwachten. U herkent de studenten aan de button op het uniform.

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt deze altijd bespreken met de verpleegkundige.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: