Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Leerafdeling Longafdeling

U bent opgenomen op de longafdeling A7, vleugel 2 of 3. Deze afdeling is een leerafdeling. Wat dit inhoudt en wat dit voor u betekent, leest u hier. 

Wat is een leerafdeling? 

Op een leerafdeling worden de patiënten verpleegd door studenten verpleegkunde. Zij staan onder voortdurende supervisie van een gediplomeerd verpleegkundige. De leerafdeling is per studiejaar in totaal veertig weken in bedrijf. Er zijn dan continu zeven studenten aan het werk in de dag- en avonddiensten. 

De studenten volgen de opleiding vanuit de onderwijsinstelling en leren het beroep in de praktijk door middel van stages. Op de leerafdeling leren zij de organisatie en de verantwoordelijkheid voor de zorg te dragen. De voortgang van de student wordt bewaakt door werkbegeleiders en de praktijkopleider. 

Zowel studenten van MBO niveau 4 als HBO niveau 5 verpleegkunde lopen stage. De stages duren gemiddeld twintig weken. Tijdens de stage voeren studenten verschillende opdrachten en handelingen uit. Dit is afhankelijk van het niveau van de student en het studiejaar. 

Waarom een leerafdeling? 

Onderwijs en opleiding zijn belangrijke onderwerpen binnen Rijnstate. We hebben aandacht voor opleiding, onderwijsvernieuwing, zorginnovatie en onderzoek. De zorg wordt steeds complexer, waarbij hoge eisen worden gesteld aan zorgprofessionals. Door het personeelstekort in de zorg is het van groot belang dat we allerlei initiatieven nemen om toekomstige zorgprofessionals goed op te leiden en te behouden. Een belangrijk initiatief hierbij, is het opleiden van studenten op een leerafdeling. De student krijgt hierdoor de gelegenheid om hun vaardigheden en kennis in te praktijk toe te passen. Daarnaast brengen studenten nieuwe kennis en ontwikkelingen mee naar de werkvloer, met als doel de beste zorg en kwaliteit te leveren. Wij zijn er trots op dat we toekomstige beroepsbeoefenaren een stageplaats kunnen bieden in onze organisatie. 

Wat merkt u ervan?

De verpleegkundige zorg die u ontvangt, wordt uitgevoerd door zowel ervaren gediplomeerde verpleegkundigen als studenten. U kunt de studenten herkennen aan de button op het uniform. De studenten worden gecoacht op de werkvloer en doorlopen verschillende leerfasen. Afhankelijk van de leerfasen, werkt de student onder begeleiding of zelfstandig. De verpleegkundige blijft eindverantwoordelijk voor de zorg die u ontvangt als patiënt. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat wij als leerafdeling streven naar goede kwaliteit van zorg. U mag dit dan ook van ons verwachten. Juist door de aanwezigheid van studenten is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht. 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt deze altijd bespreken met de verpleegkundige.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: