Leefregels na opname kind met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Nazorg door het Reminder Team

Sommige kinderen krijgen na een langere periode na het letsel toch nog klachten die kunnen passen bij een (licht) hersenletsel. Bijna niemand denkt dan meer aan het ongeluk. Om te voorkomen dat er op de lange termijn situaties ontstaan die (deels) voorkomen kunnen worden, wil het Reminder Team uw kind graag een tijd volgen.

Waar kan uw kind na langere tijd nog last van krijgen?

Dit verschilt per kind. Meestal gaat het om veranderingen in het gedrag van uw kind of bijvoorbeeld problemen met concentratie, leren, spraak of taal. Deze veranderingen kunnen ook langere tijd na het ontslag uit het ziekenhuis voorkomen. Dit kan ingrijpend zijn en daardoor invloed hebben op het leven van uw kind en uw gezin. Het is dus belangrijk dat we deze mogelijke problemen tijdig opmerken en behandelen.

Reminder Team Kind & Jeugd Arnhem

Het Reminder Team Kind & Jeugd is een samenwerkingsverband dat bestaat uit zorgprofessionals van verschillende organisaties in de regio Arnhem. Al deze organisaties werken met (ouders/verzorgers van) kinderen en jongeren met hersenletsel. Bij het Reminder Team Kind & Jeugd kunnen ouders en hun kinderen altijd terecht met vragen over het hersenletsel, of over veranderingen en problemen die na het hersenletsel ontstaan. Het Reminder Team Kind & Jeugd biedt een luisterend oor en brengt samen met ouders/verzorgers en hun kind in kaart wat er speelt en welke hulpverlening zij kunnen inschakelen om hen verder te helpen.

Heeft u een vraag voor het Reminder Team Kind & Jeugd?

Voor hulpvragen is het Reminderteam bereikbaar via kindjeugdteamarnhem@dereminder.nl. Een collega van het Reminder Team neemt dan via de mail contact met u op. Deze medewerker bekijkt samen met u wat de vervolgstappen kunnen zijn.

Het Reminder Team volgt uw kind na het hersenletsel voor langere tijd. Op die manier kan het Team mogelijke veranderingen bij uw kind zo vroeg mogelijk signaleren en, als nodig is, meezoeken naar oplossingen in de vorm van begeleiding of behandeling.

Tip: www.breinstraat.nl.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: