1. Gang van zaken spermadonatie
Spermadonor worden
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Gang van zaken spermadonatie

Na uw aanmelding wordt u uitgenodigd voor een keuring en een gesprek met één van de medewerkers van de afdeling Voortplantingsgeneeskunde (VPG) / KID. Tijdens dit gesprek informeren we u uitgebreid over de gang van zaken bij spermadonatie en uiteraard kunt u uw vragen stellen.

Keuring

De keuring bestaat uit spermaonderzoek, bloedonderzoek en urineonderzoek. Ook als u al kinderen heeft verwekt is het belangrijk om spermaonderzoek uit te voeren. Donorsperma wordt ingevroren wordt om het te kunnen bewaren. Het kan zo zijn dat uw sperma niet bestand is tegen invriezen en weer ontdooien. Dit onderzoeken we bij de eerste keuring. Ongeveer de helft van alle potentiële spermadonoren is niet geschikt als donor omdat hun spermakwaliteit door het invriezen en ontdooien van het sperma te veel afneemt.

Bij het bloed- en urineonderzoek wordt getest of u een geslachtsziekte of bepaalde virusziekten heeft (gehad), die via het gedoneerde sperma overgedragen kunnen worden. Nadat u spermadonor bent geworden wordt dit bloedonderzoek regelmatig herhaald.

Gesprek met gynaecoloog

Als de spermakwaliteit goed is en er geen afwijkingen zijn gevonden bij het bloed- en urineonderzoek, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een gynaecoloog uit het VPG / KID team. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt u een aantal formulieren thuisgestuurd, die u ingevuld mee kunt nemen naar het gesprek. Het gaat om:

  • Het zogenaamde donorpaspoort, waarin uw uiterlijke kenmerken en gegevens over uw persoonlijkheid worden beschreven;
  • Een lijst met erfelijke ziektes en afwijkingen, waarvan we u vragen om aan te geven of deze bij u of uw directe familieleden voorkomen.

Ook vragen we u om een aantal documenten mee te nemen naar het gesprek. Het gaat om:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Een verklaring van goed gedrag (op te vragen bij de gemeente);
  • Het diploma van de hoogst genoten opleiding.

Tijdens het gesprek worden deze formulieren met u doorgenomen. Ook wordt er aandacht besteed aan de reden waarom u spermadonor wilt worden. Na het gesprek wordt besloten of u donor kunt worden. U ondertekent dan een overeenkomst waarin uw rechten en plichten als donor worden vastgelegd.

Tweemaal per maand

We vragen u om ongeveer twee keer per maand sperma te komen doneren totdat er voldoende sperma op voorraad is. Het produceren van sperma kan in het ziekenhuis gebeuren. Eens in de drie maanden worden het eerder genoemde bloed- en urineonderzoek herhaald. Er zijn vaste tijden waarop u kunt komen doneren, zowel in de ochtenduren als in de late middag / vroege avond.

Onkostenvergoeding spermadonatie

U ontvangt een onkostenvergoeding voor ieder bezoek dat u aan het ziekenhuis brengt in het kader van spermadonatie.