Kunstmatige inseminatie met donorsperma
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Kosten

Prijzen en vergoedingen

Behandeling met donorsperma middels KID werd in het recente verleden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. In de afgelopen jaren was dit al een gedeeltelijke vergoeding. Een gedeelte wordt vergoed door uw basisverzekering, een gedeelte van het bedrag is een eigen bijdrage. Begin 2019 was sprake dat de vergoeding voor donorsperma alleen voor lesbische vrouwen en alleengaanden uit het basispakket gehaald zou worden, omdat dit geen medische zorg zou zijn. Er is een overgangsregeling gekomen door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2019. De regering en Zorginstituut Nederland hebben besloten dat vanaf 2020 KID voor lesbische en alleengaande vrouwen uit een subsidieregeling vergoed gaat worden. Deze regeling krijgt op dit moment een praktische invulling.

Omdat niet alle kosten uit het basispakket en straks ook niet uit de subsidieregeling vergoed worden, betaalt u een eigen bijdrage voor een deel van de kosten. Deze moet u dus zelf betalen.

  • Prijs per rietje (bekende donor spermabank): € 345,-
  • Prijs per rietje (eigen donor, opslag bij spermabank): € 150,-

Daarnaast worden voor vrouwen met een eigen donor eenmalig initiële kosten, invrieskosten, opslagkosten en kosten voor serologisch screenen van het sperma van hun eigen donor in rekening gebracht. Deze kosten kunt u opvragen bij de semenbank. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 15.30 uur op telefoonnummer 088 - 005 8745.

Voor mannen die hun sperma willen laten invriezen voor later gebruik worden ook initiële kosten, invrieskosten en opslagkosten, en in sommige gevallen kosten voor serologische screening, in rekening gebracht. In het gesprek met de arts of de KID-consulente kunt u daarover meer informatie krijgen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: