1. Gang van zaken bij een KID
Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Gang van zaken bij een KID

Aanmelden

Tot en met uw 42e levensjaar worden de meeste behandelingen door uw verzekeraar vergoed, met uitzondering van de rietjes met sperma. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden na te kijken. Ook is een verwijsbrief van uw huisarts een vereiste.

Rijnstate Arnhem heeft een wachttijd van ruim twaalf maanden voor het eerste gesprek bij de arts en opnieuw ruim twaalf maanden voordat de behandeling opgestart kan worden. In Rijnstate Arnhem wordt niet geselecteerd op basis van woonplaats.

Naast kunstmatige inseminatie met donorsperma uit de spermabank, is het ook mogelijk om een eigen donor mee te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consulente: 088 - 005 6495 (bereikbaar tussen 08.30 en 11.30 uur).

Eerste consult

Wij vragen u alle relevante medische informatie op te sturen of mee te nemen bij het eerste consult. In dit gesprek zullen wij u uitleg geven over de procedure en zullen wij u vragen stellen op medisch, sociaal en psychologisch gebied. Wij zullen dan ook een echo-onderzoek doen om de baarmoeder en eierstokken in beeld te brengen. Zonodig volgt ook bloedonderzoek. Vaak volgt hierna een gesprek bij onze psycholoog.

Nadat alle gegevens bekend zijn wordt uw aanvraag in ons multidisciplinaire KID-team besproken. U krijgt schriftelijk bericht of uw aanvraag gehonoreerd wordt. Hierna volgt een wachttijd van ruim twaalf maanden. Wij vragen u om in deze periode bij te houden of uw menstruatiecyclus regelmatig is.

Als u aan de beurt bent om met de behandeling te beginnen, krijgt u een uitnodiging om met een van de consulenten van de afdeling KID een donor te selecteren. Alle donoren hebben een beschrijving van zichzelf ingevuld, met daarin uiterlijke kenmerken, een beschrijving van hun karakter, opleiding, bezigheden, hobbies en interesses. Aan de hand hiervan kunt u een donor uitkiezen die zo veel mogelijk aan uw wensen voldoet. De consulente zal u ook uitleg geven over de praktische gang van zaken op de afdeling KID. U krijgt een kaartje mee met de codes van de door u geselecteerde donoren. Wij verzoeken u dit kaartje altijd mee te nemen als u naar het ziekenhuis komt. U krijgt tevens telefoonnummers van ons met instructies hoe en wanneer u ons kunt bereiken. Wij zijn zeven dagen in de week en 365 dagen in het jaar bereikbaar en beschikbaar voor donorinseminaties.

Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van de donorrietjes. Deze worden niet vergoed door uw verzekering. Bij intake ontvangt u een kostenoverzicht.

Wetgeving en donorpaspoort

Sinds 2004 is de 'wet donorgegevens kunstmatige bevruchting' van kracht. Deze wet is er gekomen om het belang van kinderen die geboren zijn na spermadonatie te waarborgen. De wet houdt in dat een spermadonor niet meer anoniem kan zijn. De stichting 'donorgegevens kunstmatige bevruchting' houdt landelijk de gegevens van spermadonoren en van kinderen die geboren zijn na spermadonatie bij.

Als u zwanger wordt na kunstmatige inseminatie met donorsperma zijn wij verplicht om uw gegevens en de gegevens van uw kind te vermelden samen met de donorcode van de donor met wiens sperma uw kind verwekt is bij deze stichting te melden. Onze spermadonoren vullen een zogenaamd donorpaspoort in. Hierin vermelden zij bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken, karaktereigenschappen, opleiding, bezigheden en hobbies. Wij zijn ook verplicht om deze gegevens bij de stichting te melden.

Kinderen die geboren zijn na spermadonatie kunnen wanneer zij 12 jaar of ouder zijn fysieke en sociale gegevens van de donor opvragen bij de Stichting. Kinderen van 16 jaar en ouder kunnen behalve deze fysieke en sociale gegevens ook de persoonsgegevens van de donor opvragen. De Stichting zal vervolgens contact opnemen met de donor, waarna eventueel contact kan plaatsvinden tussen het kind en de donor. Ouders van kinderen die geboren zijn na spermadonatie kunnen geen persoonsgegevens opvragen van de donor. Ook de donor zelf krijgt geen gegevens over de kinderen die met zijn sperma verwekt zijn.

Contact

Heeft u vragen over kunstmatige inseminatie met donorsperma of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde via telefoonnummer 088 - 005 6493 (alleen 's ochtends van 9.00 tot 12.00 uur).

Interessante websites