Kunstmatige inseminatie met donorsperma
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Gang van zaken bij KID

Aanmelden

Rijnstate Arnhem heeft een lange wachttijd voor het eerste gesprek bij de arts en een lange wachtlijst voordat de behandeling kan worden opgestart. In Rijnstate Arnhem wordt niet geselecteerd op basis van woonplaats.

Naast kunstmatige inseminatie met donorsperma uit de spermabank, is het ook mogelijk om een eigen donor mee te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consulente: 088 - 005 6495 (bereikbaar tussen 08.30 en 11.30 uur).

Eerste consult

Wij vragen u alle relevante medische informatie op te sturen of mee te nemen bij het eerste consult. In dit gesprek zullen wij u uitleg geven over de procedure en zullen wij u vragen stellen op medisch, sociaal en psychologisch gebied. Wij zullen dan ook meestal een echo-onderzoek doen om de baarmoeder en eierstokken in beeld te brengen. Zonodig volgt ook bloedonderzoek. U krijgt ook een informatief en begeleidend gesprek met een van onze KID-consulenten. Ook vindt laagdrempelig een gesprek bij onze psycholoog plaats.

Nadat alle gegevens bekend zijn, wordt uw aanvraag in ons multidisciplinaire KID-team besproken. U krijgt schriftelijk bericht of uw aanvraag gehonoreerd wordt. Hierna volgt een wachttijd van één tot twee jaar. Wij vragen u om in deze periode bij te houden of uw menstruatiecyclus regelmatig is. 

Als u aan de beurt bent om met de behandeling te beginnen, krijgt u een uitnodiging om een donor te selecteren. Alle donoren hebben een beschrijving van zichzelf ingevuld, met daarin uiterlijke kenmerken, een beschrijving van hun opleiding en hobby's. Aan de hand hiervan kunt u een donor uitkiezen die aan uw wensen voldoet. De medewerker van de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde geeft u ook uitleg over de praktische gang van zaken op de afdeling KID. U krijgt een kaartje mee met de code van de door u geselecteerde donor. Wij verzoeken u dit kaartje altijd mee te nemen als u naar het ziekenhuis komt. U krijgt tevens telefoonnummers van ons met instructies hoe en wanneer u ons kunt bereiken. Wij zijn zeven dagen in de week en 365 dagen in het jaar bereikbaar en beschikbaar voor donorinseminaties. 

Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van de donorrietjes. Deze worden niet vergoed door uw verzekering.

Wetgeving en donorpaspoort

Sinds 2004 is de 'wet donorgegevens kunstmatige bevruchting' van kracht. Deze wet is er gekomen om het belang van kinderen die geboren zijn na spermadonatie te waarborgen. De wet houdt in dat een spermadonor niet meer anoniem kan zijn. De stichting 'donorgegevens kunstmatige bevruchting' (SDKB) houdt landelijk de gegevens van spermadonoren en van kinderen die geboren zijn na spermadonatie bij. 

Als u zwanger wordt na kunstmatige inseminatie met donorsperma zijn wij verplicht om uw gegevens, en na de bevalling de gegevens van uw kind, te vermelden samen met de donorcode van de donor met wiens sperma uw kind verwekt is bij de SDKB te melden. Onze spermadonoren vullen een zogenaamd donorpaspoort in. Hierin vermelden zij persoonsgegevens, karaktereigenschappen, opleiding, bezigheden en hobby's. Wij zijn ook verplicht om deze gegevens bij de SDKB te melden. 

Kinderen die geboren zijn na spermadonatie kunnen, wanneer zij 12 jaar of ouder zijn, fysieke en sociale gegevens van de donor opvragen bij de SDKB. Kinderen van 16 jaar en ouder kunnen behalve deze fysieke en sociale gegevens ook de persoonsgegevens van de donor opvragen. De SDKB zal vervolgens contact opnemen met de donor, waarna eventueel contact kan plaatsvinden tussen het kind en de donor. Ouders van kinderen die geboren zijn na spermadonatie kunnen geen persoonsgegevens opvragen van de donor. Ook de donor zelf krijgt geen gegevens over de kinderen die met zijn sperma verwekt zijn.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: