Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Koemelkeiwit-allergie diagnostiek

Uw kind wordt binnenkort opgenomen voor een koemelkeiwit provocatietest. Hier kunt u de informatie nog eens rustig doorlezen.

Informatie voor ouders en verzorgers

Koemelkeiwit allergie komt waarschijnlijk bij twee tot vijf procent van alle kinderen voor. Het kan zich op veel manieren uiten. Dit maakt het stellen van de diagnose soms moeilijk. Om objectief te bepalen of kinderen dieetvoeding nodig hebben, is het belangrijk de diagnose koemelkeiwit allergie te bevestigen of uit te sluiten.

Uw kind wordt voor deze test twee keer een dag opgenomen op de unit kinderdagbehandeling van Rijnstate. Tussen deze opnames zit een periode van een tot twee weken. Ongeveer twee weken na de tweede opname krijgt u van de arts telefonisch of op de polikliniek de uitslag.

Voorbereiding 

Gedurende vier weken voorafgaande aan de test krijgt uw kind een koemelkeiwitvrij dieet. Als uw kind nog borstvoeding krijgt, moet u deze periode zelf een koemelkeiwitvrij dieet volgen totdat het tweede onderzoek klaar is.

De dag voor de opname neemt een verpleegkundige van de kinderdagbehandeling telefonisch contact met u op. U hoort dan hoe laat uw kind op de afdeling wordt verwacht. Uw kind hoeft niet nuchter te zijn. Wij raden u wel aan om ‘s ochtends bij de laatste voeding thuis slechts de halve hoeveelheid te geven. De verpleegkundige zal u vragen of uw kind in contact is geweest met waterpokken of een andere infectieziekte en of uw kind net de inentingen heeft gehad. In dat geval wordt het onderzoek uitgesteld.

Gang van zaken 

Op een van de twee testdagen wordt er ELK, een poeder mét koemelkeiwit, aan de koemelkeiwitvrije voeding (die uw kind thuis kreeg) toegevoegd. De verpleegkundige, die voor u en uw kind zorgt, weet niet welke voeding koemelkeiwitrijk is. Ook andere betrokkenen weten niet welke voeding uw kind krijgt.

Neem op testdag 1 een gesloten blik koemelkeiwitvrije voeding mee naar de test.

Voor de start van de test wordt uw kind door de arts nagekeken. De arts inspecteert de huid van uw kind samen met de verpleegkundige. Daarna begint de test. Hiervoor wordt de eigen koemelkvrije voeding mét of zonder ELK gebruikt. Uw kind krijgt volgens schema een steeds grotere hoeveelheid voeding. Voor elke nieuwe gift observeert de verpleegkundige uw kind op allergische reacties. Zo nodig wordt de arts geroepen. Uiteraard zijn ook uw observaties en eventueel die van uw kind heel belangrijk.

Als bij de proef duidelijke, of herhaaldelijk lichte reacties optreden, wordt de proef gestopt.

Naar huis 
Aan het einde van de proef vertelt de arts u wat u thuis nog kunt verwachten en waar u nog op moet letten. U krijgt een afspraak mee voor de tweede testdag. Als u nog bijzonderheden bij uw kind signaleert, wilt u dit dan bij de heropname doorgeven aan de arts? Het wordt dan op het testformulier dat bij deze test hoort, genoteerd.

De tweede testdag 
Ook als uw kind de eerste dag al allergisch op de voeding heeft gereageerd, gaat deze testdag altijd door. De verpleegkundige geeft u weer een dag van tevoren door hoe laat uw kind op de afdeling wordt verwacht. Verder verloopt de opnamedag hetzelfde als bij de eerste dag. Ook nu wordt de test gestopt als er duidelijke, of herhaaldelijk reacties optreden. Na de test krijgt u een afspraak mee voor de poli of voor een telefonisch consult.

De uitslag 
Vertel tijdens het telefonische consult of bij uw bezoek aan de arts of er na de tweede testdag nog reacties zijn opgetreden. De arts zal dat noteren op het testformulier. Vervolgens opent de arts de envelop waarin staat op welke dag de koemelkeiwitrijke voeding is gegeven.

De test is positief als: 

  • Er alléén verschijnselen waren op de dag dat uw kind koemelkeiwitrijke voeding heeft gekregen. Deze verschijnselen moeten daarnaast hetzelfde zijn als de oorspronkelijke verschijnselen die de reden waren om een koemelkallergie te vermoeden.
  • Er alléén ernstige verschijnselen optraden op de dag waarop uw kind koemelkeiwitrijke voeding kreeg.

Vragen en telefoonnummers 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stel ze dan gerust aan uw arts. Deze zal uw vragen graag beantwoorden.

Kinderdagbehandeling Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6953
Kinderafdeling (voor ’s avonds en ’s nachts): 088 - 005 8919

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: