Knieschijfprothese (patellofemorale prothese)
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Voor de operatie

Welke afspraken heeft u voor de operatie?

Afspraak met de orthopedisch chirurg
U komt in het ziekenhuis voor uw afspraak met de orthopedisch chirurg. Tijdens deze afspraak bespreekt de chirurg uw klachten met u, onderzoekt uw kniefunctie en bekijkt met u de röntgenfoto’s van uw knie. Als er reden is om te opereren, dan bespreekt de orthopedisch chirurg dit met u. Als u instemt met de voorgestelde knieoperatie, plaatst de orthopedisch chirurg u hiervoor op de wachtlijst. U wordt geopereerd in Rijnstate Zevenaar.

Patiënteninformatiemap
Een spreekuurassistente van de polikliniek geeft u na uw bezoek aan de orthopedisch chirurg een patiënteninformatiemap. In de patiënteninformatiemap bevinden zich o.a. een vragenlijst. De vragenlijst vult u thuis in. De map wordt gedurende het traject aangevuld met meer informatie. Vervolgens gaat u naar het laboratorium voor bloedafname.

Bloedprikken
Heeft u geen bloed geprikt na uw bezoek aan de orthopedisch chirurg? Voor uw afspraak bij de Preoperatieve screening is het de bedoeling dat u bloed heeft laten afnemen. Bloedprikken kunt u laten doen op één van de locaties van Rijnstate of bij een prikpost in uw woonomgeving, aangesloten bij Rijnstate. Op de website van Rijnstate kunt u terugvinden welke prikposten dit zijn. Neem u Rijnstatekaart mee. Het bloedprikken moet uiterlijk één dag voor uw afspraak bij de Preoperatieve screening plaatsvinden.

Preoperatieve screening
U ontvangt afspraken voor de preoperatieve screening via e-mail of per post. Deze afspraken kunt u ook inzien in Mijn Rijnstate.
De preoperatieve screening bestaat uit twee onderdelen:

 • een afspraak bij de anesthesioloog en apothekersassistente voor preoperatief onderzoek;
 • een afspraak bij de orthopedisch consulent voor het orthopedisch verpleegkundig spreekuur.

De Preoperatieve screening vindt plaats in het ziekenhuis of thuis via een videoconsult. Dit vindt u in uw afspraakoverzicht. De afspraken vinden plaats op één dag. Voor de afspraken moet u thuis de vragenlijst uit de patiënten informatiemap en een digitale vragenlijst invullen. De digitale vragenlijst is de preoperatieve vragenlijst. Deze kunt u vinden in Mijn Rijnstate.

Preoperatief onderzoek
Tijdens het preoperatief onderzoek bespreekt de anesthesioloog de wijze van verdoving tijdens de operatie met u. De anesthesioloog schat in welke risico’s bij u aan de operatie en de anesthesie verbonden zijn en hoe deze risico’s kunnen worden beperkt. Soms is de expertise van een andere specialist noodzakelijk en stuurt de anesthesioloog u door naar bijvoorbeeld een internist of cardioloog. We plannen uw operatiedatum nadat alle onderzoeken zijn afgerond en zowel de medebehandelend arts als de anesthesioloog akkoord gaan met de operatie. Het kan voorkomen dat de anesthesioloog op medische gronden beslist, dat de operatie op de locatie Arnhem moet plaatsvinden.

Van de anesthesioloog hoort u ook welke medicijnen u op de dag van de operatie nog mag innemen en met welke medicijnen u van tevoren moet stoppen. Uitzondering hierop zijn antistollingsmiddelen. Volgt u hierin het advies dat u van uw orthopedisch chirurg heeft gekregen. De anesthesioloog bespreekt daarnaast met u de voorschriften rond eten en drinken vóór de operatie.

Medicijngebruik
Gebruikt u medicijnen dan neemt een apothekersassistent uw medicijngebruik met u door. Wilt u ervoor zorgen dat u uw actuele medicijnoverzicht bij de hand heeft. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek. Het kan voorkomen dat de ziekenhuisapotheek bij uw apotheek nadere informatie hierover opvraagt. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit telefonisch doorgeven aan de ziekenhuisapotheek. Telefoon: 088 - 005 6322. Vergeet niet uw eventuele medicatie, verkregen via de drogist, door te geven.

Verpleegkundig orthopedisch spreekuur
Tijdens het gehele traject heeft u een vast aanspreekpunt; de orthopedisch consulenten. Tijdens het verpleegkundig orthopedisch spreekuur neemt u samen met de orthopedisch consulent de vragenlijst door die u vooraf heeft ingevuld. U neemt de vragenlijst mee naar het gesprek in het ziekenhuis. Vindt de afspraak plaats via een videoconsult dan houdt u deze bij de hand tijdens het gesprek. U krijgt informatie over de opname en de operatie. Verder informeert zij u over de hulpmiddelen die u nodig heeft en wat u kunt verwachten in de periode na het ontslag uit het ziekenhuis. Ook na de operatie, als u weer thuis bent, zijn de consulenten uw eerste aanspreekpunt. Twijfelt u of bepaalde klachten erbij horen dan neemt u contact op met de consulent.

Wat moet u regelen voor na de operatie?

Na uw operatie heeft u thuis ondersteuning nodig bij dagelijkse activiteiten zoals uzelf wassen en aankleden en huishoudelijke werkzaamheden. Er zijn verschillende vormen van nazorg waar u een beroep op kunt doen:

Mantelzorg
U schakelt uw partner, kinderen, buren, vrienden en/of kennissen in om u te helpen na het ontslag uit het ziekenhuis. Misschien kunt u, zolang u hulp nodig heeft, bij familie of andere bekenden logeren of kunnen zij bij u logeren. Kunt u om welke reden dan ook niet terugvallen op mantelzorg, dan bestaan er diverse mogelijkheden van zorg na het ontslag uit het ziekenhuis:

 • thuiszorg (voor hulp bij de dagelijkse verzorging of verpleegkundige handelingen)
 • maaltijdvoorziening
 • sociale alarmering
 • klusdiensten
 • boodschappendienst
 • huishoudelijke hulp.

U regelt zelf een particuliere huishoudelijke hulp of u vraagt huishoudelijke hulp aan via uw gemeente. Op de site van de gemeente vindt u meer informatie over huishoudelijke ondersteuning en hoe u dit kunt regelen.

Voor de thuiszorg heeft u een indicatiestelling nodig. De indicatiestelling vindt plaats na de operatie in het ziekenhuis. De maaltijdvoorziening, sociale alarmering, klusdiensten en boodschappendienst moet u zelf aanvragen. Tijdens het gesprek met de orthopedisch consulent zal met u besproken worden welke zaken in uw situatie raadzaam zijn om te regelen.

Wanneer wordt u geopereerd?

Een medewerkster van de afdeling Opnameplanning spreekt met u de operatiedatum af. Zij neemt hiervoor telefonisch contact met u op. Dit gebeurt nadat de anesthesioloog toestemming heeft gegeven voor de ingreep.

Waar moet u rekening mee houden voor de operatie?

Lichamelijke ongemakken voor de operatie
Als u een lichamelijk ongemak krijgt dat een infectie kan veroorzaken, moet dat opgelost zijn vóór de operatie. Krijgt u in de aanloop naar de operatie bijvoorbeeld een urineweginfectie, een wond of problemen met uw gebit, neem dan tijdig contact op met de orthopedisch consulent.

Om de kans op infecties zo klein mogelijk te houden, vragen we u dringend om ongeveer zes weken voor en zes weken na de operatie niet uw tandarts te bezoeken. Uw gebit moet voor de operatie wel in orde en gezond zijn.

Injectie in kniegewricht
Heeft u een injectie met een pijnstillende en ontstekingsremmende werking gehad in het kniegewricht dat moet worden geopereerd? Houdt u er dan rekening mee dat de operatie pas drie maanden nadat de injectie is gegeven kan plaatsvinden. Eerder opereren kan niet, omdat er binnen deze periode een verhoogd risico is op een wondinfectie. Dat komt door de corticosteroïden die zijn ingespoten.

Fysiotherapie
Het trainen van de spieren rondom uw kniegewricht voor de operatie heeft een gunstige invloed op uw herstel na de operatie. Of anders gezegd: “better in, better out”. Wij adviseren u deze oefeningen voor en na uw operatie uit te voeren. 

Bekijk de oefeningen

U kunt ook bij een fysiotherapeut advies vragen over een oefenprogramma en eventueel een fitnessabonnement nemen.

Bacterie Staphylococcus aureus
Ieder mens draagt van nature bacteriën bij zich. Deze bevinden zich zowel op als in het lichaam. Ze horen bij de mens en hebben vaak een nuttige functie. Normaal gezien beschermt de huid het lichaam tegen allerlei gevaren van buitenaf. Zo worden bijvoorbeeld bacteriën, schimmels en virussen door de huid tegengehouden. Bij een wond is deze beschermlaag stuk en kunnen bacteriën het lichaam binnendringen. In sommige gevallen kan men er dan hinder van ondervinden.

Een infectie van de operatiewond is een complicatie die zich na elke operatie kan voordoen. Bij operaties waarbij kunstmateriaal wordt geïmplanteerd, zoals een knieschijfprothese bestaat het gevaar dat de infectie ook de prothese bereikt. Dit is een vervelende complicatie, waardoor u bijvoorbeeld opnieuw geopereerd moet worden en langdurig antibiotica moet gebruiken.

De bacterie Staphylococcus aureus is een belangrijke veroorzaker van wondinfecties. Ongeveer 30 tot 40% van de Nederlandse bevolking is ‘drager’ van Staphylococcus aureus die vooral voorkomt op de huid en in de neus . Om het risico op een wondinfectie met de bacterie” Staphylococcus aureus” te verminderen adviseren wij u een behandeling die de bacterie tijdelijk verwijdert uit de neus en van de huid. De behandeling bestaat uit het gebruik van neuszalf en reiniging van het lichaam met speciale desinfecterende zeep. Deze behandeling duurt in totaal vijf dagen en start vier dagen voor de operatie. Er zijn geen bijwerkingen bekend van de neuszalf en de desinfecterende zeep.

Lees meer over de behandeling van Staphylococcus aureus

Hoe bereidt u zich voor?

Bevestiging van uw opnamedatum
U komt de ochtend van de operatie naar het ziekenhuis. U heeft van het opnamebureau een bericht in Mijn Rijnstate of brief met de datum van uw opname gehad. De opnamedatum kan afwijken van uw operatiedag. Als u eerder opgenomen wordt, heeft dit te maken met speciale voorbereiding op de operatie. Dit kan nodig zijn als u bijvoorbeeld diabetes of een longziekte heeft.

Als u wel op de operatiedag wordt opgenomen, neemt u de werkdag ervoor zelf contact op met het ziekenhuis. U kunt hiervoor bellen met de afdeling Opnameplanning tussen 11.15 en 13.00 uur. U hoort dan op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht. Het telefoonnummer staat vermeld in de brief van de afdeling Opnameplanning. Dit is ook te vinden in Mijn Rijnstate.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?
U neemt het volgende mee naar het ziekenhuis:

 • medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking
 • toiletspullen
 • hulpmiddelen en/of protheses die u gebruikt (zoals bril en hoorapparaat)
 • voldoende ondergoed en comfortabele (nacht)kleding
 • goed ingelopen, stevige platte schoenen
 • krukken

Wij raden u aan om sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij vermissing.

Opnamedag
Voor Rijnstate Zevenaar meldt u zich op de begane grond bij de receptie, tegenover de hoofdingang. Een medewerkster van de receptie zal u verwijzen naar de verpleegafdeling. Bij opname in Rijnstate Arnhem meldt u zich op de begane grond bij de patiëntenontvangstbalie. Een medewerker van de patiëntenontvangstbalie zal u dan verwijzen naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling maakt u kennis met de verpleegkundige en worden uw gegevens gecheckt. De verpleegkundige vertelt u het een en ander over de gang van zaken op de afdeling en maakt u wegwijs op uw kamer. Uiteraard kunt u vragen stellen.

Voorbereiding in het ziekenhuis
Zorg dat u zich houdt aan de instructies die vermeld staan in de patiënt-informatiebrief die u van de anesthesioloog heeft ontvangen. In deze brief vindt u onder andere informatie over medicijngebruik rondom de operatie en het nuchter zijn voor de ingreep. Deze brief kunt u ook inzien in Mijn Rijnstate.

Bij een algehele narcose moet u uw contactlenzen uitdoen. Als u een gebitsprothese heeft, doet u die uit op de operatiekamer. Daarvoor krijgt u een gebitsbakje (met uw gegevens erop) mee naar de operatiekamer. Vlak voordat u naar de operatieafdeling gaat, krijgt u operatiekleding aan. Het kan zijn dat u van de verpleegkundige medicijnen krijgt ter voorbereiding op de operatie. Voordat u de operatiekamer in gaat, krijgt u in de voorbereidingsruimte een infuus. Via dit infuus worden vocht en medicijnen toegediend. Het kan voorkomen dat de anesthesioloog u onder echogeleiding een verdovingsprik in het bovenbeen geeft. Deze prik zorgt voor pijnbestrijding in de eerste uren na de operatie (Adductor Canal block). In de operatiekamer geeft de anesthesioloog de verdoving, in de vorm van een ruggenprik of narcose.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: