Knieschijfprothese (patellofemorale prothese)
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Naar huis

Naar huis

Als er geen complicaties zijn, gaat u één dag na de operatie weer naar huis, zodra u het volgende zelf kunt:

  • Zelfstandig in en uit bed komen (als u alleen woont);
  • Veilig en zelfstandig met een loophulpmiddel lopen.

Uw vervoer van het ziekenhuis naar huis regelt u zelf.

Thuiszorg
Als u thuiszorg krijgt, heeft de transferverpleegkundige tijdens de opname met u afgesproken vanaf wanneer en hoe vaak u de thuiszorg kunt verwachten.

Fysiotherapie na ontslag
Eenmaal thuis voert u zelfstandig de oefeningen uit die de fysiotherapeut in het ziekenhuis u heeft geleerd. De oefeningen doet u verder onder begeleiding van een fysiotherapeut bij u in de buurt. U krijgt hiervoor een verwijsformulier en overdracht mee. Vraag aan uw zorgverzekering of u (een deel van) de behandelingen vergoed krijgt. U neemt zelf contact op met een fysiotherapiepraktijk in uw woonomgeving. Het beste kunt u dit al doen vóór de opname.

Het accent van de nabehandeling bij de fysiotherapeut ligt in de eerste weken op de kwaliteit van het looppatroon en oefeningen die de strek- en buigfunctie van uw knie verbeteren. U loopt met krukken. Dat wordt onder begeleiding van uw fysiotherapeut afgebouwd. U loopt eerst afwisselend (in kruispas) met twee krukken, daarna loopt u met één kruk en ten slotte loopt u zonder krukken. U mag pas zonder krukken lopen als u uw geopereerde been goed rechtop kunt belasten en u niet meer mank loopt. Hierdoor worden de spieren die uw knie moeten stabiliseren beter geactiveerd. Het is verstandig om de eerste weken trap te lopen met aansluitpas.

Als u zelfstandig uw dagelijkse activiteiten (lopen, traplopen) kunt uitvoeren en zonder krukken kunt lopen, zijn de kniestabilisatoren nog niet optimaal hersteld. Het is dan nog steeds nodig om verder te trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Zo komt u lichamelijk weer op het activiteitsniveau dat bij u past.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: