Weer naar huis
Patient vrouw zit aan tafel in wachtkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Voorbereiding op ontslag naar huis

Na uw operatie bent u beperkt in de uitvoering van dagelijkse activiteiten zoals u zelf wassen en aankleden en het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Hoewel er bezigheden zijn die u zittend zou kunnen doen in plaats van staand, zijn er werkzaamheden die u niet mag uitvoeren na de operatie. Er zijn verschillende vormen van nazorg waar u een beroep op kunt doen.

Mantelzorg

U schakelt uw partner, kinderen, buren, vrienden en/of kennissen in om u te helpen na het ontslag uit het ziekenhuis. Misschien kunt u, zolang u hulp nodig heeft, bij familie of andere bekenden blijven logeren of kunnen zij bij u logeren.

Huishoudelijke hulp

U regelt zelf een particuliere huishoudelijke hulp of u gaat naar het zorgloket van uw gemeente. Dit kan ook telefonisch afgehandeld worden.

Kunt u om welke reden dan ook niet terugvallen op mantelzorg, dan bestaan er diverse mogelijkheden van zorg na het ontslag uit het ziekenhuis:

  • thuiszorg (voor hulp bij de dagelijkse verzorging of verpleegkundige handelingen)
  • maaltijdvoorziening
  • sociale alarmering
  • klusdiensten

Voor de thuiszorg heeft u een indicatiestelling van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De indicatiestelling vindt plaats na de operatie in het ziekenhuis. De maaltijdvoorziening, sociale alarmering en klusdiensten moet u zelf aanvragen.

Revalideren in een zorghotel of herstellingsoord

U kunt na ontslag uit het ziekenhuis ook tijdelijk verblijven in een zorghotel of herstellingsoord. Naast de eigen bijdrage vanuit de zorgverzekering zijn aan een verblijf in een zorghotel of herstellingsoord aanvullende (verblijfs)kosten verbonden. Over de hoogte van deze kosten kunt u contact opnemen met het zorghotel of herstellingsoord van uw keuze. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen of zij een deel van deze kosten vergoeden.

Wilt u in een zorghotel of herstellingsoord revalideren? Zoek dan vóór uw opname uit naar welk zorghotel of herstellingsoord u wilt gaan en of dit financieel haalbaar is. Zodra u de operatiedatum heeft gekregen, reserveert u zelf een plek in het door u gekozen zorghotel of herstellingsoord. Het ziekenhuis tekent geen medische verklaring voor noodzakelijk verblijf in het zorghotel of herstellingsoord. Het verblijf zal op particuliere basis zijn.

Het is belangrijk dat u de nazorg al voor opname heeft geregeld.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: