Knieprothese
Patient vrouw zit aan tafel in wachtkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Kwaliteit knieprothese bij Rijnstate

Patiënttevredenheid

Hoe tevreden zijn onze patiënten?

Patiënten die opgenomen zijn geweest op de verpleegafdeling Orthopedie Chirurgie in Rijnstate Zevenaar is in 2015 gevraagd aan te geven hoe zij hun verblijf op de verpleegafdeling hebben ervaren. In dit onderzoek krijgen zij vragen over bijvoorbeeld de informatievoorziening door artsen en verpleegkundigen op de verpleegafdeling.

Totaal cijfer 8.7
88% van de patiënten zou de afdeling zeker aanraden bij anderen

* Dit cijfer komt uit het Rijnstate patiëntervaringsonderzoek voor de verpleegafdeling orthopedie chirurgie in Rijnstate Zevenaar onder 733 patiënten in 2015.

Aantallen

Hoe vaak plaatsen we een totale knieprothese?

Risicovolle operaties, waaronder onder ook de vervanging van een knie valt, verlopen over het algemeen beter als een ziekenhuis daar veel ervaring mee heeft. Een operatie is risicovol als je door de behandeling ernstige complicaties kunt krijgen.

Als een ziekenhuis een risicovolle operatie structureel te weinig doet, dan zal het ziekenhuis deze operatie niet langer uitvoeren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt hier toezicht op. Ook zorgverzekeraars willen dat risicovolle operaties worden gedaan in ziekenhuizen die daar veel ervaring mee hebben. Daarom vergoeden ze deze operaties niet meer in alle ziekenhuizen.

De beroepsverenigingen van medisch specialisten stellen per operatie vast hoeveel risicovolle operaties een ziekenhuis minimaal per jaar moet uitvoeren. Voor knievervangingen is dit vastgesteld op een (minimum)norm van 50.

Totaal aantal totale knieprothesen (TKP) Rijnstate

Jaar Aantal
2015 443
2016 466

(bron: NVZ rapportage)

Gemiddeld aantal knieprotheses per orthopedisch chirurg

Binnen Rijnstate zijn er vier orthopedisch chirurgen die de ingreep voor een totale knieprothese uitvoeren.

Jaar Rijnstate
Landelijk gemiddelde
2016 116 49

(bron: NVZ rapportage)

Behandelresultaten - Complicaties en infecties

Alle operaties brengen risico’s en ongemakken met zich mee. Afhankelijk van uw conditie en de ernst van de slijtage in uw knie, kunnen deze in zwaarte wisselen. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt op de hoogte is van de mogelijke problemen na de plaatsen van een knieprothese en communiceren hier open over. De artsen en verpleegkundigen zijn bij de controles alert op deze problemen.

Een diepe infectie van het wondgebied waarbij ook de prothese geïnfecteerd raakt, is helaas niet altijd te voorkomen. Het heeft onder andere te maken met de hygiëne in het ziekenhuis, het verloop van de behandeling, maar ook met de leeftijd en gezondheid van de patiënt. Binnen Rijnstate hebben we al jaren een extreem laag infectiepercentage. Dit is mede te danken aan de multidisciplinaire samenwerking met de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie. Bovendien maken we per patiënt een pre-operatieve risicoanalyse, om alles in werking te stellen het risico per patiënt zo laag mogelijk te houden.

Percentage patiënten dat na het plaatsen van een knieprothese een infectie kreeg

Jaar Rijnstate
Landelijk gemiddelde
2015 0,7% (3 patiënten) 0,9%
2016 0,9% (4 patiënten) 0,6%

Ligduur

Bij Rijnstate hanteren we bij een knievervanging een ligduur van drie dagen. Dit betekent dat wanneer er geen complicaties zijn, u in principe twee dagen na de operatie weer naar huis gaat.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: