Knieprothese
Patient vrouw zit aan tafel in wachtkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Controle en nazorg

Wondcontrole

Ongeveer twee weken na de operatie wordt u voor een wondcontrole op de polikliniek orthopedie verwacht. De orthopedisch consulent beoordeelt uw wond en verwijdert de ‘nietjes’. Bij problemen schakelt de consulent de orthopedisch chirurg of verpleegkundig specialist in. Ook kunt u vragen stellen.

Is uw knieprothese geplaatst via de voorste benadering dan heeft u oplosbare hechtingen en geen ‘nietjes’ die verwijderd moeten worden. U krijgt daarom bij ontslag een afspraak mee voor een telefonisch consult met de orthopedisch consulent in plaats van een wondcontrole.

Nacontrole op de polikliniek

Gemiddeld zes à zeven weken na ontslag uit het ziekenhuis wordt u voor controle op de polikliniek orthopedie terugverwacht. U wordt dan gezien door de verpleegkundig specialist of orthopedisch chirurg. De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige, gespecialiseerd in de orthopedie, die door het volgen van een masteropleiding bevoegd is om een gedeelte van de medische zorg te verlenen. Uw herstel wordt besproken en u krijgt adviezen voor verdere revalidatie, hervatting van sport en eventueel werk. Het eerste jaar komt u één à twee keer voor controle naar de polikliniek. Daarna zal er een controle één jaar en vijf jaar na de operatie plaatsvinden. Meestal worden vóór elke controle röntgenfoto’s genomen om de stand van de prothese te controleren.

Mogelijke complicaties

Alle operaties brengen risico’s en ongemakken met zich mee. Afhankelijk van uw conditie en de ernst van de slijtage in de knie, kunnen deze in zwaarte wisselen. Wij realiseren ons dat deze opsomming van mogelijke complicaties ongerustheid kan geven. Toch vinden wij het belangrijk om een aantal problemen te beschrijven die mogelijk optreden na een knieprothese. De artsen en verpleegkundigen zijn bij de controles alert op deze problemen. Lees meer over mogelijke complicaties.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: