Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Klaplong

U bent opgenomen in Rijnstate voor de behandeling van een klaplong. De medische term hiervoor is pneumothorax. Hier vindt u informatie over de oorzaken, behandeling en leefregels.

Wat is een klaplong? 

Om uw longen zitten longvliezen. Tussen deze vliezen zit een denkbeeldige holte, de pleuraholte. Deze ruimte is luchtdicht afgesloten (vacuüm) en is gevuld met een dun laagje vocht. Dit zorgt ervoor dat de vliezen als het ware aan elkaar vastgezogen zitten en soepel over elkaar schuiven tijdens het ademhalen. Bij een klaplong is er een gaatje ontstaan in één of beide vliezen. Door dit gaatje is er lucht tussen de twee vliezen terechtgekomen. Hierdoor is het vacuüm sterk verminderd of zelfs helemaal weg. Het gevolg hiervan is dat deze long ‘inklapt’ en nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer mee kan doen met de ademhaling.

Wat zijn de oorzaken? 

In de meeste gevallen ontstaat een klaplong spontaan, zonder aanwijsbare reden. Wel komt een klaplong vaker voor bij mannen met een lange, magere lichaamsbouw. Soms speelt een onderliggende longziekte een rol, bijvoorbeeld longemfyseem of fibrose. Daarnaast is de kans op een klaplong duidelijk groter bij duiken met perslucht en bij reizen per vliegtuig. Roken speelt mogelijk ook een rol. Tot slot kan een klaplong veroorzaakt worden door een ongeval, messteek of medisch ingrijpen.

Klachten 

Een klaplong gaat vaak gepaard met hevige pijn op de borst, een moeizame ademhaling en kortademigheid. De pijn wordt meestal gevoeld aan de rugzijde, ter hoogte van de schouderbladen. Na enige tijd past het lichaam zich aan de situatie aan en vermindert de kortademigheid. 

De behandeling 

Als de long een klein stukje is ingeklapt, hoeft u alleen rust te houden. Een grote klaplong wordt behandeld met een thoraxdrainage. Hierbij wordt, onder lokale verdoving, via een kleine snee in de huid een slangetje (drain) in de borstholte gebracht. Hiermee wordt gedurende enkele dagen de lucht tussen de long en de borstkaswand weggezogen. Om de kans op herhaling van een klaplong te verminderen wordt de ingreep vaak gecombineerd met het aanbrengen van talkpoeder tussen de longvliezen. Hiermee worden de longvliezen als het ware aan elkaar geplakt. Aangezien deze ingreep pijnlijk is, krijgt u extra pijnstilling via een ruggenprik. Zie voor meer informatie de informatie over thoraxdrainage en pleurodese.

Soms lukt het niet om met thoraxdrainage de klaplong op te heffen en is een operatie nodig om deze te herstellen. Deze ingreep heet VATS (video assisted thoracoscopie) of thoracotomie. Meer informatie hierover vindt u in de informatie over VATS.

Weer thuis 

In principe kunt u na enkele dagen weer naar huis. Als zich na ontslag thuis problemen voordoen, neem dan contact op met uw huisarts. 

Leefregels 

Houd u na de ingreep aan de volgende richtlijnen en leefregels: 

 • Neem voldoende rust.
 • Sport zes weken niet.
 • Ga zes weken lang niet vliegen of snorkelen.
 • Vermijd activiteiten die de druk in uw borstkas verhogen, als 
  • Zwaar huishoudelijk werk;
  • Niet bovenhands werken of reiken;
  • Niet zwaar tillen;
  • Niet persen bij bukken of op het toilet.
 • Duik niet. Duiken (op grote dieptes) zorgt voor een enorm drukverschil. Dat geeft een grotere kans op een klaplong.
 • Als u rookt, stop dan. Daardoor verkleint u de kans op herhaling van een spontane klaplong.
 • Activiteiten als lopen en fietsen kunt u geleidelijk opbouwen.
 • Zittend werk kunt u in principe meteen hervatten.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan beantwoordt de verpleegkundige of arts deze graag.

Telefoonnummer 

Polikliniek Longgeneeskunde Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7790 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: