Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Ketaminebehandeling

Uw behandelend arts heeft met u gesproken over een behandeling met ketamine voor uw depressie. Op deze pagina’s leest u wat deze behandeling inhoudt.

Wat is ketamine?

Ketamine zorgt ervoor dat bepaalde hersencellen geen prikkels meer overdragen of juist meer. Ketamine wordt al jaren gebruikt in de anesthesie als narcosemiddel of om (chronische) pijn te verminderen. In lagere doseringen kan ketamine ook snel werken bij de behandeling van een depressie. Bij ons krijgt u ketamine via een infuus in de bloedbaan. Een behandeling met ketamine voor depressie via een infuus wordt op dit moment als een offlabel-medicijn gebruikt. Dat betekent dat het niet geregistreerd is als officieel medicijn tegen depressie.

U geeft vooraf toestemming

De behandeling start pas als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Dit heeft géén gevolgen voor het contact met uw behandelaars. Als u geen toestemming geeft, bespreken zij met u welke andere behandelingen er mogelijk zijn.

Wanneer is deze behandeling mogelijk?

Het kan zijn dat uw depressie niet of onvoldoende verbetert ook al volgt u therapieën zoals medicatie en gesprekstherapie. In dat geval kan uw psychiater of huisarts u aanmelden voor een behandeling met ketamine.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: