Keizersnede
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Na de keizersnede

Wat gebeurt er na de keizersnede?

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer. Uw partner mag daar met uw kindje naar toe. De verpleegkundige van de afdeling blijft bij u indien de afdelingssituatie dat toelaat. Zij helpt dan met de borstvoeding en/of flesvoeding. Huid-op-huidcontact blijft in stand.

Direct na de operatie krijgt u op de uitslaapkamer al wat te drinken aangeboden. Als u in goede conditie verkeert, komt u terug op de afdeling Geboortezorg. Daar ligt u altijd samen met uw kind en uw partner kan ook altijd blijven slapen op de kamer. Dit zijn de gezinskamers. We controleren regelmatig uw bloeddruk, polsslag, het bloedverlies en de hoeveelheid urine. Via het infuus krijgt u vocht toegediend.

Binnen twee tot vier uur na de ingreep zal u weer wat gaan eten, dit is goed om zodoende de darmen in beweging te houden. U mag zolang u zich niet misselijk voelt vanaf dat moment alles weer eten en drinken. Het advies is om ook na keizersnede zoveel mogelijk eiwitrijke voeding te nemen, dit zorgt voor nog beter herstel van de wond en minder verlies van spierkracht.

Door de ruggenprik heeft u de eerste uren na de operatie nog geen controle over uw benen. Geleidelijk krijgt u het gevoel en de kracht in uw benen terug.

Binnen zes tot twaalf uur na de keizersnede gaat u mobiliseren. We doen dit om uw herstel te bevorderen en om uw darmen op gang te houden. De verpleegkundige van de afdeling zal u hierbij helpen

De blaaskatheter die de urine afvoert, geeft soms een onaangenaam gevoel. Als het mobiliseren goed gaat, verwijdert de verpleegkundige de blaaskatheter zes tot twaalf uur na de keizersnede, u gaat daarna weer zelf plassen op de wc. Deze is op de kamer aanwezig.

Om trombose te voorkomen krijgt zolang u in het ziekenhuis verblijft eenmaal per dag een injectie onder de huid van uw bovenbeen met een bloedverdunnend middel. Dit heet fraxiparine (=heparine). In sommige gevallen moet u tot zes weken na de keizersnede fraxiparine spuiten, in dat geval zal de verpleegkundige u dit leren.

De dag na de operatie nemen we bloed af om na te gaan of u bloedarmoede heeft. Zonodig bespreekt de arts met u een bloedtransfusie of het gebruik van ijzertabletten. Als u geen bloedarmoede heeft en de darmen werken goed, verwijderen we het infuus.

De eerste dagen bent u vaak nog slap en wat duizelig bij het opstaan; dit wordt daarna geleidelijk minder. Na één of twee dagen beginnen de darmen weer te werken. De buik is dan vaak nog opgezet en u kunt pijnlijke krampen hebben. 

Kort na de keizersnede heeft u pijn aan de wond en soms pijnlijke naweeën. Hiervoor krijgt u pijnstillers. Paracetamol vier keer per dag 1000 mg en drie keer per dag 400 mg ibuprofen. Op de uitslaapkamer heeft u al een PCA-pompje gekregen met morfine. Wanneer u op de knop drukt, geeft deze pomp een bepaalde hoeveelheid pijnstiller af. De pomp is zo ingesteld dat u uzelf niet te veel pijnstilling kunt geven.

De buikwand is vaak pijnlijk. Bij het hechten van de huid wordt doorgaans materiaal gebruikt dat vanzelf oplost en niet hoeft te worden weggehaald. Andere hechtingen of nietjes verwijdert men meestal na ongeveer een week.

Borstvoeding 

Na een keizersnede kunt u in principe borstvoeding geven. Het maakt niet uit of de keizersnede gepland was of niet en of u algehele narcose of een ruggenprik heeft gekregen. Wel speelt de conditie van uw kind een rol.

Als uw kindje in de couveuse ligt, kunt u eventueel afkolven. De melk wordt dan met een flesje gegeven of bij voedingsproblemen via een sonde. Dit is een dun slangetje dat in de maag van het kind uitkomt. Dit zal de verpleegkundige van de desbetreffende afdeling met u bespreken. Gaat alles goed met uw baby, dan kunt u (bij een ruggenprik) gebruik maken van de eerste zuigreflex vlak na de geboorte.

Ook na een narcose kunt u, als u zelf weer bijgekomen bent, over het algemeen snel beginnen met uw kind de borst te geven. Zo komt de melkaanmaak vlot op gang en kan het kind profiteren van de eerste voeding, het colostrum. De eerste dag is liggend voeden vaak het plezierigst. De verpleegkundige helpt u hierbij. (zie brochure “Bevallen in het ziekenhuis”). 

Wanneer mag u naar huis?

Meestal mag u na 24 tot 48 uur na de keizersnede naar huis. De snelheid van uw herstel en de gezondheid van uw kind spelen natuurlijk een rol. Als uw kind langer in het ziekenhuis blijft mag u altijd samen blijven, dit geldt ook voor de partner. Zodra u weet wanneer u vanuit het ziekenhuis naar huis mag, is het belangrijk dat u daar uw kraamzorgorganisatie daar zo spoedig mogelijk over informeert.

Zes weken na ontslag vindt er een fysieke of telefonische controle plaats.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: