Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Kanteltest (syncopé)

U heeft met uw behandelend arts besproken dat u binnenkort een kanteltest krijgt. Hier leest u wat dit onderzoek inhoudt en wat u kunt verwachten.

Wat is een kanteltest?

Met een kanteltest willen we inzicht krijgen in de oorzaak van uw wegraking. Tijdens de test meten we een aantal functies van het onwillekeurige zenuwstelsel, namelijk: uw hartslag, bloeddruk en hersenactiviteit. Een wegraking kan verschillende oorzaken hebben. De wegraking kan ontstaan door een bloeddrukdaling of een verandering in de hartslag. Ook kan een wegraking gestuurd worden vanuit de hersenen. Bij dit onderzoek wordt geprobeerd om een wegraking bij u op te wekken.

Hoe bereidt u zich voor?

Uw haar moet voor dit onderzoek schoon en droog zijn. Was en droog daarom uw haren voor het onderzoek. Gebruik geen gel, crème, haarlak of versteviging.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Bloeddruk meten
Voorafgaand aan het onderzoek meten wij aan beide armen uw bloeddruk. Tijdens het onderzoek wordt uw bloeddruk continu gemeten door een sensor die u om uw vinger krijgt. Voor het onderzoek is het belangrijk dat u warme handen heeft. Zo nodig krijgt u daarvoor een warmtepack.

E.E.G.
In de hersenen geven zenuwcellen elektrische signalen af. Deze worden opgevangen en doorgegeven aan een meetapparaat. Via de computer verschijnt een curve met lijntjes op het beeldscherm. Om de signalen te meten, krijgt u een soort muts op uw hoofd. Hierin zitten 20 kleine metalen plaatjes (elektrodes) die contact maken met de hoofdhuid. De elektrodes vangen de elektrische signalen van uw hersenen op. In het midden van de elektrodes bevinden zich gaatjes. Om het contact tussen de elektrode en uw huid te verbeteren, krijgt u via de gaatjes een pasta op uw huid gespoten. Tegelijkertijd wordt op uw hoofdhuid gekrabd om het contact te verbeteren. Dit kan soms wat gevoelig zijn. Aan alle elektrodes zijn draden bevestigd, die de signalen doorgeven aan de meetapparatuur.

Hartslag
De meting van de hartslag gebeurt door twee elektrodes die op uw armen geplakt worden.

Kanteltafel
Tijdens het onderzoek ligt u op een kanteltafel, waarmee u omhoog wordt gezet. Er vindt ook videoregistratie plaats. Als u hier bezwaar tegen heeft, laat dit dan aan de laborant weten.

Hoe verloopt het onderzoek?

De verschillende lichaamsfuncties worden geregistreerd in twee verschillende posities. De meting begint terwijl u horizontaal op de kanteltafel ligt gedurende ongeveer 15 minuten. Daarna wordt de onderzoekstafel gekanteld, zodanig dat u bijna rechtop komt te staan, gedurende ongeveer 20 minuten. Doordat u met twee banden verbonden bent aan de kanteltafel, kunt u niet vallen. Mogelijk vragen we u om enkele minuten te zuchten. Het is belangrijk dat u zich probeert te ontspannen tijdens het onderzoek. Als het nodig is, krijgt u een vaatverwijdend middel toegediend via een mondspray. Na het onderzoek worden de elektrodes verwijderd. Thuis kunt u uw haren wassen. Twee laboranten voeren het onderzoek uit. In totaal duurt het ongeveer 75 tot 90 minuten.

Afhankelijk van de uitslag doen de laboranten eventueel aansluitend oefeningen met u. Na afloop kunt u zich nog wat vervelend voelen. Houd hier rekening mee en zorg voor begeleiding (en vervoer) naar huis.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts bij het volgende bezoek aan de polikliniek.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: