Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Jonge kinderen met chronische eetproblemen (failure to thrive)

Informatie over de opname van uw kind in het Kindercentrum van Rijnstate Arnhem.

Informatie voor ouders/verzorgers 

Hier leest u informatie over de behandeling van jonge kinderen van één tot en met vier jaar met chronische eetproblemen. Alle kinderen weigeren weleens om te eten, dat hoort bij de normale ontwikkeling van het eetpatroon van een kind. Soms komt het echter voor dat een kind bij iedere maaltijd weigert te eten. Dit noemen we een chronische vorm van voedselweigering. Chronisch betekent dat iets een tijdlang voortduurt. Dit kan zorgen en problemen opleveren en heeft vaak een grote invloed op het gezinsleven. Het kan zijn dat u aan uzelf gaat twijfelen en onbegrip ervaart bij familie en vrienden. Wanneer uw kind wordt opgenomen voor chronische eetproblemen schakelt de kinderarts een multidisciplinair team in om u en uw kind hierin te begeleiden.

Korte opname in het ziekenhuis 

Uw kind is onder behandeling van de kinderarts. Uit onderzoek of gesprekken is al gebleken dat medische oorzaken zijn uitgesloten. Bij een chronisch eetprobleem kunnen ook interactieproblemen een rol spelen. Vaak is het lastig om daar in de thuissituatie zicht op te krijgen. Daarom bestaat er de mogelijkheid om u te ondersteunen tijdens een kortdurende opname. Deze vindt plaats in het Kindercentrum van Rijnstate Arnhem.

Multidisciplinair team 

Dit team bestaat uit een kinderarts, kinderverpleegkundige, kinderdiëtist, logopedist ervaren met eetproblemen en een medisch pedagogisch zorgverlener (MPZ), al dan niet aangevuld met een fysiotherapeut en/of GZ-psycholoog. De taak van ieder discipline is adviseren vanuit zijn vakgebied in de behandeling van uw kind. Samen streven zij er naar om samen met u een normaal eetpatroon te ontwikkelen bij uw kind. Hiervoor is een protocol ontwikkeld.

Taken van de betrokken disciplines: 

  • Verpleegkundige: heeft een observerende en begeleidende taak naar kind en ouders toe. Daarnaast heeft ze een coördinerende taak en ziet er op toe dat de zorg voor het kind op passende wijze met de betrokken disciplines, ouders en het kind wordt afgestemd.
  • Medisch pedagogisch zorgverlener: heeft een observerende en begeleidende rol naar kind en ouder en geeft pedagogische adviezen. Zorgt voor het opstellen van het dagprogramma in overleg met ouders.
  • Logopediste: kijkt naar de motorische en sensorische mogelijkheden en bijzonderheden bij het eten en drinken, zo nodig naar het slikproces. Bij bijzonderheden adviseert de logopedist over lichaamshouding, materiaalkeuze en (samenstelling van) de voeding.
  • Diëtiste: bewaakt de volwaardigheid van de dagelijkse voeding, berekend de voedingsbehoefte en regelt zo nodig aanvullende dieetproducten.

Doel van de behandeling 

Het doel van de behandeling is om uw kind te stimuleren tot het eten van voedsel passend bij zijn/haar leeftijd en ontwikkelingsfase en om eventuele afwijkende patronen te doorbreken.
Een ander doel is het terug dringen van factoren die het eetprobleem veroorzaken of in stand houden.

Uw rol als ouder 

We zijn ons ervan bewust dat het eetprobleem van uw kind voor u een grote zorg is. U voelt zich verantwoordelijk voor de gezondheid van uw kind. Dit kan veel spanningen met zich meebrengen. Daarom besteden we veel aandacht aan de begeleiding van ouders tijdens de opname. We vragen u een stapje terug te doen in de zorg van uw kind, hierbij neemt de verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener het eetmoment over. Dit kan voor u onnatuurlijk aanvoelen, maar soms is het nodig om gewoontes in de interactie tussen u en uw kind te herkennen en te veranderen. In de loop van de opname zult u de eetmomenten onder begeleiding uitvoeren, daarna gaat u dit weer zelfstandig doen.

Hoe ziet de opnamedag eruit 

De opname vindt meestal plaats op maandag en zal minimaal 6 tot maximaal 14 dagen duren. Indien mogelijk wordt uw kind opgenomen op een eenpersoonskamer. Er volgt een uitgebreid opnamegesprek waarin voedingsmomenten (hoofdmaaltijden en tussendoortjes), weegmomenten, afdelingsregels en een rondleiding over de afdeling aan de orde komen. Op de dag van opname kijkt de medisch pedagogisch zorgverlener mee met een voedingsmoment, waarin ouders/verzorgers de voeding geven. Daarnaast wordt er een dagprogramma opgesteld waarin de medisch pedagogisch zorgverlener samen met u de gemaakte afspraken vastlegt. In overleg met de arts en indien wenselijk bestaat er de mogelijkheid tot in-roomen.

Wat kunt u verwachten 

Iedere dag nadat de verpleegkundige en de medisch pedagogisch zorgverlener overleg hebben gehad met de arts volgt er een terugkoppeling aan u. Op donderdag na het overleg met het multidisciplinair team volgt een uitgebreide terugkoppeling aan u.

Vragen? 

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan vinden we het fijn als u ze stelt. U kunt hiervoor terecht bij de verpleegkundige of kinderarts. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: