Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

IVF en ICSI

Wat zijn IVF en ICSI?

IVF (In Vitro Fertilisatie) en ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie) zijn behandeltechnieken waarbij één of meer eicellen in het laboratorium worden bevrucht met spermacellen, waarna een of twee embryo’s in de baarmoeder worden teruggeplaatst om een zwangerschap tot stand te brengen.

Lees meer over IVF of ICSI.

De kans op succes van een IVF- of ICSI poging is 20 tot 25 procent per cyclus.

Voor wie zijn deze behandelingen bedoeld?

IVF en ICSI worden toegepast bij:

  • paren waarvan de vrouw afgesloten eileiders heeft;
  • paren waarvan de man (ernstige) sperma afwijkingen heeft;
  • paren waarbij ovulatie-inductie en/of IUI niet tot zwangerschap heeft geleid;
  • paren met een onbegrepen verminderde vruchtbaarheid;
  • paren waarvan de vrouw endometriose heeft;
  • vrouwen bij wie KID behandeling niet tot een zwangerschap heeft geleid.

IVF-laboratorium in Utrecht

Omdat Rijnstate geen IVF-laboratorium heeft, verrichten we transport IVF. Wij voeren de IVF- en ICSI behandelingen sinds jaren uit met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De IVF- of ICSI behandeling tot en met de eicelpunctie vinden plaats in Rijnstate Arnhem. Het laboratoriumgedeelte en de embryotransfer vinden plaats in het UMCU. Gedurende uw behandeling gaat u dus twee keer naar het UMCU. Alle controles en de punctie vinden plaats in Rijnstate Arnhem. In sommige gevallen werken we samen met andere ziekenhuizen.

Voorlichtingsbijeenkomsten UMCU

Het UMCU organiseert voorlichtingsavonden voor paren die een ICSI-behandeling of IVF-behandeling overwegen. Lees alle informatie over deze informatieavonden op de website van UMC Utrecht.

Ingevroren embryo’s

We streven bij een IVF-behandeling naar het ontstaan van meerdere eicellen. We hopen dat er in het laboratorium meerdere embryo’s ontstaan. Op de dag van terugplaatsing wordt het beste embryo of de beste twee embryo’s teruggeplaatst in de baarmoederholte. Als er nog kwalitatief goede embryo’s over zijn, kunnen die worden ingevroren. Deze kunnen dan in een later stadium ontdooid worden en op het juiste moment in de cyclus terug geplaatst worden.

Kosten voor opslag

Vanaf 1 januari 2020 wordt er een tarief in rekening gebracht voor de opslag van ingevroren embryo’s. Dit tarief is onafhankelijk van het aantal embryo’s dat is ingevroren. Het tarief is bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en bedraagt in 2021 76,37 euro per jaar. Jaarlijks wordt dit tarief aangepast. Ook als uw embryo’s al voor 2020 zijn ontstaan en opgeslagen, krijgt u hiervoor een rekening. In principe worden de kosten door de zorgverzekeraar vergoed, maar ze vallen wel onder uw eigen risico. Heeft u vragen over de factuur, dan kunt u contact opnemen met het UMCU via cryo-opslag-ivf@umcutrecht.nl. Vermeld hierbij uw naam en geboortedatum.

Vergoeding van de behandeling

De meeste verzekeraars vergoeden drie IVF/ICSI-behandelingen. Als er ingevroren embryo’s zijn, vallen de terugplaatsingen van deze embryo’s onder de IVF/ICSI-behandeling waarbij ze ontstaan zijn. Er zijn verzekeraars die een eventuele vierde IVF/ICSI-behandeling vergoeden. Zoals voor alle vruchtbaarheidsbehandelingen is de vergoeding tot en met het 42ste levensjaar.

Onze specialismen

voor deze aandoening

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Voortplantingsgeneeskunde is één van de bijzondere expertisegebieden van Rijnstate. Wij bieden alle vruchtbaarheidsbehandelingen aan met aandacht voor uw persoonlijke situatie en wensen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: