Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Inwendige hartritmemonitor (ILR)

U krijgt een inwendige hartritmemonitor. De implantatie gebeurt op de afdeling Hartkatheterisatie (HCK) in Rijnstate Arnhem. Hier leest u er meer over.

De inwendige hartritmemonitor

Uw cardioloog wil uw hartritme voor langere tijd controleren. Daarom krijgt u een inwendige hartritmemonitor. Hiermee kan de cardioloog beoordelen of u een hartritmestoornis heeft.

Het systeem van de hartritmemonitor bestaat uit deze onderdelen:

1. De hartritmemonitor 
Dit is een apparaatje dat we onder uw huid plaatsen. De hartritmemonitor legt het hartritme vast.

2. De activator 
Dit is een afstandsbediening waarmee we het hartritme in de hartritmemonitor vast kunnen leggen. Als u klachten heeft en op de knop van de activator drukt, wordt uw hartritme van dat moment opgeslagen.

3. De thuistransmitter 
Dit kastje verstuurt elke nacht automatisch de gegevens uit uw hartritmemonitor naar het ziekenhuis. U plaatst dit kastje bij uw bed.

Het is van tevoren niet in te schatten hoe lang u de hartritmemonitor moet dragen. U komt op controle om de registraties te bespreken. Als duidelijk is waar uw klachten vandaan komen, bespreekt de cardioloog met u of er een behandeling nodig is. Eventueel bespreekt u dan ook wanneer de monitor weer wordt verwijderd.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: