Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Inwendige hartritmemonitor (ILR)

Binnenkort wordt bij u een inwendige hartritmemonitor geïmplanteerd. Dit gebeurt op de afdeling Hartkatheterisatie (HCK) in Rijnstate Arnhem. Hier leest u hier meer over.

De inwendige hartritmemonitor 

U krijgt een inwendige hartritmemonitor, omdat uw cardioloog uw hartritme gedurende langere tijd wil controleren. De cardioloog kan zo beoordelen of u een hartritmestoornis heeft. Het systeem bestaat uit: 

1. De hartritmemonitor 
Dit is een apparaatje dat onder uw huid wordt geplaatst en het hartritme vastlegt.

2. De activator 
Dit is een afstandsbediening die het mogelijk maakt om het hartritme in de hartritmemonitor vast te leggen. Wanneer u klachten heeft en op de knop van de activator drukt, wordt uw hartritme op het moment van uw klachten opgeslagen.

3. De thuistransmitter 
Dit kastje verstuurt elke nacht automatisch de gegevens uit uw hartritmemonitor naar het ziekenhuis. U plaats dit kastje bij uw bed. 

Het is van tevoren niet in te schatten hoe lang u de hartritmemonitor moet dragen. U komt op controle om de registraties te bespreken. Als duidelijk is waar uw klachten vandaan komen, bespreekt de cardioloog met u of er een behandeling nodig is. Eventueel wordt er ook besproken wanneer de monitor weer wordt verwijderd.

Patient Journey app

Wist u dat onze afdeling een eigen app heeft? In de Patient Journey app vindt u informatie over uw ingreep. Tevens kunt u er foto’s van onze afdeling vinden. U kunt de Patient Journey app downloaden op uw telefoon, tablet of laptop. Ga naar de App Store of Google Play, zoek naar: 'Patient Journey app' en kies 'download' of 'installeren'. De app is voor iedereen te downloaden; u heeft geen persoonlijke code of DigiD nodig. 

Ook uw contactpersoon kan de app op zijn of haar eigen telefoon, tablet of laptop zetten. Zo blijft hij of zij op de hoogte van uw ingreep. Wij raden u aan om uw contactpersoon hierover te informeren.

Informatie vooraf 

Welke voorbereidingen treft u één week voor uw opname? 

 • Vraag bij uw apotheek een medicijnoverzicht aan. Dit heeft u nodig op de dag van de opname.
 • Controleer of u de vragenlijst al heeft opgestuurd. Op de achterkant van de vragenlijst vindt u nog een vragenlijst over BRMO. BRMO is de afkorting voor bijzondere resistente micro-organismen. Alle bacteriën die ongevoelig zijn voor veelgebruikte antibiotica noemen we BRMO. Op basis van uw antwoorden over BRMO bepalen we of er extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn tijdens uw opname.
 • Breng zo nodig de trombosedienst op de hoogte van uw opname.
 • Als alles naar wens verloopt, gaat u één uur na de ingreep naar huis.

In de u toegestuurde oproepbrief vindt u belangrijke informatie over uw opname. Volg de instructies over de medicatie goed op! 

Welke voorbereidingen treft u één dag voor uw opname? 
Neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis: 

 • Medicijnoverzicht van uw apotheek
 • Indien van toepassing: doseringsschema van de trombosedienst
 • Identiteitsbewijs, afsprakenkaart en oproepbrief
 • Uw medicijnen voor de komende 24 uur
 • Indien van toepassing: insulinepen en apparaat voor controle van uw bloedsuiker
 • Makkelijke binnenschoenen, slippers of pantoffels. Eventueel warme sokken
 • Makkelijk zittende broek (zonder knoop en rits)
 • Een boek, tijdschrift, tablet of mobiele telefoon ter vermaak

Draag geen sieraden en verwijder eventuele (gel)nagellak en kunstnagels. Het is voldoende als u de nagellak of kunstnagel verwijdert van een vinger per hand. Dit is nodig om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten. Gebruik geen bodylotion.

Welke voorbereidingen moet u treffen op de dag van uw opname? 

 • U mag eten en drinken. U hoeft niet nuchter te zijn.
 • Verwijder make-up en doe uw sieraden af. Gebruik geen bodylotion.
 • U mag uw hoortoestel, bril of gebitsprothese blijven dragen tijdens de ingreep.
 • U mag zich melden op het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling A4. Wanneer er geen secretaresse aanwezig is, mag u plaatsnemen op de stoelen bij de lift.

Bezoek is niet toegestaan op de Dagbehandeling. Het is ook niet mogelijk om u op de Dagbehandeling te laten vergezellen door iemand.

Tijdens uw opname wordt eten en drinken voor u verzorgd. Op de Dagbehandeling wordt geen warme maaltijd geserveerd.

Op de Dagbehandeling zijn kluisjes aanwezig om uw (waardevolle) spullen in op te bergen. Het ziekenhuis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, vermissing of diefstal van uw eigendommen.

De opname 

De verpleegkundige komt u bij de liften ophalen en neemt u mee naar de afdeling. 

 • U krijgt een operatiejasje aan en zonodig wordt uw borst geschoren.
 • Nadat u bent opgenomen, wacht u totdat u aan de beurt bent. De verpleegkundige houdt u op de hoogte.
 • Uw opnametijd is niet het tijdstip waarop de ingreep plaatsvindt. Het programma kan uitlopen door spoedgevallen of door het uitlopen van het voorgaande behandelprogramma. Het kan zelfs voorkomen dat de ingreep moet worden uitgesteld naar een andere dag. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen van dit uitstel.

Op de HCK 

Als u aan de beurt bent, wordt u naar de hartkatheterisatiekamer begeleid, waar u wordt opgevangen door het behandelteam. Het team bestaat uit een cardioloog, een technicus en twee hartkatheterisatieverpleegkundigen.

U mag plaatsnemen op de onderzoekstafel. De verpleegkundige desinfecteert de huid van uw borst waar de hartritmemonitor wordt geplaatst. De monitor wordt meestal links van het borstbeen geplaatst. De cardioloog dekt uw borst af met een steriel laken en geeft u een plaatselijke verdoving. Vervolgens wordt er een klein sneetje in de huid gemaakt en wordt de hartritmemonitor onder de huid gebracht. Het wondje wordt gesloten met hechtpleisters en afgedekt met een pleister.

De duur van de ingreep is gemiddeld vijftien minuten. Na de ingreep kunt u nog vragen stellen aan de arts. 

Complicaties 

Bij de implantatie van een hartritmemonitor is de kans op een complicatie klein. Er bestaat een kleine kans op een nabloeding of infectie.

Na de ingreep op de afdeling Dagbehandeling

Wanneer de ingreep klaar is, gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling, waar u nog één uur verblijft. De pacemakertechnicus komt na de ingreep bij u langs en geeft u de benodigde informatie over de werking van de hartritmemonitor en het gebruik ervan thuis. Uw medicijngebruik blijft onveranderd. Als er iets verandert, dan geeft de arts of verpleegkundige het aan.

Leefregels voor thuis 

 • De wond moet zeker drie tot vijf dagen droog blijven. U mag wel douchen, maar u moet voorkomen dat er water in de wond komt. Wanneer de wond goed dicht is, mag deze pas weer nat worden.
 • De dag na de ingreep mag de pleister eraf. Als er hechtpleisters op de wond zitten, mag u deze ook verwijderen.
 • U kunt gewoon doorgaan met uw dagelijkse bezigheden. Het gebied rond het wondje kan een paar dagen gevoelig zijn.

Ontslag 

U krijgt binnen twee weken een brief met de vervolgafspraken via de post. 

Bij problemen kunt u de eerste 24 uur contact opnemen met: 
Pacemakerpoli: 088 - 005 6034 (tijdens kantooruren)
Eerste Hart Hulp: 088 - 005 6117 (buiten kantooruren)
In een acute situatie: bel 112

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: