Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Interdisciplinaire Afdeling

U bent opgenomen op de Interdisciplinaire Afdeling (IDAZ), een afdeling in Rijnstate Arnhem speciaal voor kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen. Hier leest u informatie over de gang van zaken op deze afdeling.

De heer / mevrouw …..……………………………
Ligt op afdeling A64B kamer ……………………..
Telefoonnummer van de afdeling: 088 - 005 6839

Door de combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen die bij ouderen vaak voorkomt, kan een onduidelijk ziektebeeld ontstaan. Op de Interdisciplinaire Afdeling werken de internist en klinisch geriater (een arts die gespecialiseerd is in de ouderengeneeskunde) nauw samen om te achterhalen welke klachten bij het normale verouderingsproces horen en welke klachten door specifieke ziekten worden veroorzaakt. Ook bepalen ze welke onderzoeken er nodig zijn, zonder u te veel te belasten. De behandeling is vooral gericht op behoud van uw kwaliteit van leven. We streven ernaar u zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

De internist en klinisch geriater werken samen met verpleegkundigen, een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, service assistent en activiteitenbegeleider. Ze doen dit om mogelijke sociale, fysieke en geestelijke problemen op te lossen.

Contactpersoon 

Als u wordt opgenomen op de Interdisciplinaire Afdeling, noteert een verpleegkundige ook de namen en telefoonnummers van twee contactpersonen. Dit kunnen familieleden zijn, een wettelijk vertegenwoordiger of iemand anders die u goed kent. De eerste contactpersoon is het aanspreekpunt voor de afdeling, wordt op de hoogte gehouden van uw gezondheidstoestand en is gesprekspartner bij het bepalen van de behandeling. De eerste contactpersoon wordt gevraagd om het zorgformulier over de thuissituatie in te vullen en wordt later tijdens de opname uitgenodigd voor een familiegesprek. Bij dit gesprek mogen meerdere personen aanwezig zijn.

Uw eerste contactpersoon kan zelf ook contact opnemen met de Interdisciplinaire Afdeling. Wij zijn dagelijks telefonisch te bereiken via 088 - 005 6839, bij voorkeur tussen 11.00 en 12.00 uur.

De opname 

De opnameduur is zo kort mogelijk en afhankelijk van de problemen die naar voren komen. De eerste dagen worden uw klachten in kaart gebracht en de noodzakelijke onderzoeken verricht. Daarna wordt de behandeling vastgesteld. Uw arts bespreekt de behandeling en uitslagen van onderzoeken met u en uw eerste contactpersoon. Op verzoek van uw arts wordt hiervoor een zogenaamd familiegesprek gepland, meestal gebeurt dit tijdens het laatste deel van de opname. Uiteraard beantwoorden we dan ook alle eventuele vragen. Het familiegesprek duurt maximaal een half uur.

Het is de bedoeling dat u na de ziekenhuisopname weer terug gaat naar uw bestaande woonomgeving. Om uw huidige woonsituatie goed in kaart te brengen, wordt de eerste contactpersoon gevraagd een zorgformulier in te vullen. Bent u opgenomen in een verpleeghuis dan hoeft dit niet. Dit formulier brengt de zorg in kaart die nodig is na uw opname en brengt tekortkomingen aan het licht. Er worden geen medische zaken besproken. De verpleegkundige maakt een verslag naar aanleiding van dit formulier en bespreekt dit met de arts. In overleg met andere hulpverleners wordt tijdens de opname bekeken of de zorg in uw woonomgeving voldoende is, zodat u daar weer kunt functioneren.

Ouderen zijn soms in de war als ze ziek zijn. De Interdisciplinaire Afdeling is geen gesloten afdeling, wat betekent dat verwarde, dwalende patiënten de afdeling kunnen verlaten. Bij ernstige verwardheid worden in overleg met de arts, verpleegkundige en eerste contactpersoon beschermende maatregelen getroffen voor de patiënt. In uitzonderlijke gevallen plaatsen we de patiënt over naar de gesloten afdeling Geriatrie.

Uw kamer 

De Interdisciplinaire Afdeling beschikt over twaalf bedden, verdeeld over een-, twee-, drie- en vierpersoonskamers. Het aantal een- en tweepersoonskamers is beperkt. Patiënten die om gezondheidsredenen apart moeten liggen, komen als eerste in aanmerking voor deze kamers.

U heeft de beschikking over een telefoon bij uw bed. Aan het gebruik van deze telefoon zijn geen extra kosten verbonden. Het gebruik van mobiele telefoons is ook toegestaan op de Interdisciplinaire Afdeling. Ook kunt u gratis gebruik maken van de televisie en wifi.

Wij adviseren u om sieraden en geld mee naar huis te geven.

Dagindeling 

Zo snel uw gezondheidstoestand het toelaat, besteden we samen met u veel tijd aan een aantal gewone dagelijkse bezigheden, zoals wassen, aankleden en eten. Zo wordt u voorbereid op de komende thuissituatie en behoudt of vergroot u uw zelfredzaamheid. Overdag draagt u uw gewone kleding. ’s Avonds wordt u geholpen u om te kleden voor de nacht. Het is daarom belangrijk dat u de volgende dingen bij u heeft: 

  • kleding voor overdag;
  • nachtkleding;
  • goed passende schoenen;
  • ondergoed;
  • een ochtendjas;
  • nachtkleding;
  • pantoffels;
  • eventueel een loophulpmiddel;
  • toiletartikelen.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw wasgoed. Als dit problemen geeft, bestaat de mogelijkheid de was uit te besteden. Hier zijn kosten aan verbonden.

De Interdisciplinaire afdeling heeft een activiteitenruimte waar van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 13.00 uur verschillende activiteiten plaatsvinden. Ook is het mogelijk om in de ruimte uw maaltijden te nuttigen of koffie en thee te drinken. Zodra uw gezondheid het toelaat, zullen we u stimuleren om regelmatig tijd in de activiteitenruimte door te brengen.

Op de Interdisciplinaire Afdeling zijn de bezoektijden (dagelijks) van 14.00 tot 20.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk in overleg met de verpleging. Wij adviseren maximaal twee bezoekers tegelijkertijd. Uw bezoekers hebben altijd de mogelijkheid om u te helpen met het nuttigen van uw maaltijd.

Tot slot 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u terecht bij de verpleegkundige van de afdeling en/of het afdelingshoofd. Voor telefonische informatie kan uw eerste contactpersoon de afdeling bellen, bij voorkeur tussen 11.00 en 12.00 uur.

De medewerkers van de Interdisciplinaire Afdeling willen goede zorg verlenen, naar uw tevredenheid. Heeft u suggesties en/of klachten, dan kunt u deze kenbaar maken aan de medewerkers van de afdeling of aan degene die het betreft. De medewerkers kunnen dan proberen er iets aan te doen, in uw belang en misschien in dat van anderen.

Telefoonnummers 

A6 vleugel 4
Interdisciplinaire Afdeling: 088 - 005 6839
Receptie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 8888

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: