1. Intensieve psychiatrische thuiszorg
Aandoening en behandeling
2 medewerkers in gesprek met patient

Intensieve psychiatrische thuiszorg

Intensieve psychiatrische thuiszorg, kortweg IPT, is een vorm van verpleegkundige hulpverlening waarbij een psychiatrisch verpleegkundige u thuis bezoekt en begeleidt. Deze verpleegkundige werkt nauw samen met de behandelend arts/psychiater vanuit de afdeling Psychiatrie van Rijnstate.

De huisbezoeken vinden plaats op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Het doel van IPT is om uw klachten te verminderen door praktische adviezen, het bieden van structuur en zo een eventuele opname op de afdeling Psychiatrie te voorkomen of de duur van uw opname te verkorten.

Meer informatie

Hier vindt u folders, filmpjes en/of websites.

Onze specialismen

voor deze aandoening