Aandoening, behandeling en onderzoek
2 medewerkers in gesprek met patient

Intensieve psychiatrische thuiszorg

Uw behandelend arts heeft met u de mogelijkheid van intensieve psychiatrische thuiszorg (IPT) besproken of u hiervoor aangemeld. Hier leest u informatie over deze vorm van verpleegkundige zorg.

Verpleegkundige zorg aan huis 

Intensieve psychiatrische thuiszorg, kortweg IPT, is een vorm van verpleegkundige hulpverlening waarbij een psychiatrisch verpleegkundige u thuis bezoekt en begeleidt. Deze verpleegkundige werkt in nauwe samenwerking met de behandelend arts/psychiater vanuit de afdeling Psychiatrie van Rijnstate.

De huisbezoeken vinden plaats op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Het doel van IPT is om uw toestand te verbeteren en zo een eventuele opname op de afdeling Psychiatrie te voorkomen of de duur van uw opname te verkorten.

Wat u kunt verwachten 

In overleg met u, uw behandelend arts en de IPT-verpleegkundige wordt afgesproken hoe vaak de IPT-verpleegkundige u thuis bezoekt. Dit kan variëren van één tot drie maal per week gedurende maximaal drie maanden. De IPT-verpleegkundige stelt samen met u een plan op. In dit plan staan de doelen van de huisbezoeken beschreven en de manier waarop daaraan gewerkt zal worden.

U kunt hierbij denken aan: 

  • ondersteuning bij het plannen van de dag of van specifieke activiteiten;
  • hulp bij het ondernemen van een activiteit zoals huishoudelijk werk, boodschappen, wandelen;
  • ondersteuning bij het maken van keuzes;
  • voorbereiden op ingrijpende gebeurtenissen zoals een verhuizing, bevalling, verandering werksituatie;
  • in kaart brengen van uw sociale contacten;
  • informatie verstrekken over uw ziekte en leren met de ziekte om te gaan;
  • leren omgaan met angst aan de hand van een fobieprogramma.

De IPT -verpleegkundige houdt uw psychische gezondheid samen met u in de gaten en rapporteert daarover aan uw behandelend arts. De IPT-verpleegkundige werkt vanuit het behandelteam van de afdeling Psychiatrie en overlegt zo nodig met de psychiater, de klinisch psycholoog, de maatschappelijk werker of de sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Kennismakingsgesprek 

Voordat de IPT-verpleegkundige u thuis bezoekt, hebt u een kennismakingsgesprek met hem/haar. Als u op de afdeling Psychiatrie bent opgenomen of in deeltijdbehandeling bent, vindt het kennismakingsgesprek op de afdeling plaats. Als u vanuit de polikliniek wordt verwezen naar IPT, neemt de IPT-verpleegkundige contact met u op voor een afspraak.

Bereikbaarheid IPT 

U kunt de IPT-verpleegkundigen bereiken via de polikliniek Psychiatrie van Rijnstate Arnhem, telefoonnummer 088-005 77 66. De secretaresse vraagt de IPT-verpleegkundige u terug te bellen. Wilt u dringend uw IPT-verpleegkundige spreken, dan kunt u de secretaresse vragen direct contact met hem of haar op te nemen.

Naam IPT verpleegkundige: 

Naam behandelaar:

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: