Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Intensieve psychiatrische thuiszorg (IPT) voor en na de bevalling

U bent zwanger en heeft psychiatrische klachten. Tijdens de zwangerschap en na de bevalling krijgt u Intensieve psychiatrische thuiszorg (IPT). Hier leest u meer over IPT.

Tijdens de zwangerschap en bevalling vinden er aanzienlijke fysieke, psychologische en sociale veranderingen plaats. U kunt bijvoorbeeld opzien tegen gezinsuitbreiding of daar onzeker over zijn. Dit kan spanning geven en leiden tot het ontwikkelen van psychiatrische klachten, zeker als u in het verleden hier al last van heeft gehad. Door Intensieve psychiatrische thuiszorg, kortweg IPT, proberen we dit te voorkomen of uw klachten te verminderen. 

Verpleegkundige zorg aan huis 

IPT is een vorm van verpleegkundige hulpverlening waarbij een psychiatrisch verpleegkundige u thuis bezoekt en begeleidt. Deze verpleegkundige werkt in nauwe samenwerking met uw behandelend arts/psychiater van de afdeling Psychiatrie bij Rijnstate.
Het doel van IPT is om uw psychische toestand te verbeteren en te voorkomen dat u psychiatrische klachten krijgt. De huisbezoeken vinden plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Wat u kunt verwachten 

In overleg met u, uw behandelend arts en de IPT-verpleegkundige wordt afgesproken hoe vaak de IPT-verpleegkundige u bezoekt. Dit kan variëren van één tot drie keer per week gedurende maximaal drie maanden. U bespreekt samen de doelen van de huisbezoeken en de manier waarop u daaraan gaat werken. De IPT-verpleegkundige stelt daarvoor samen met u een plan op (mondeling of schriftelijk). Voordat u gaat bevallen, bezoekt de IPT verpleegkundige u thuis voor een kennismakingsgesprek.

Doelen van IPT kunnen zijn: 

  • ondersteuning of bewaking van uw stemming
  • ondersteuning bij de planning van de dag met uw baby
  • ondersteuning bij het maken van keuzes
  • het in kaart brengen van steun in uw omgeving / uw sociaal netwerk
  • informatie geven over uw ziekte en hoe u het beste met uw baby om kunt gaan.

Behandelteam 

De IPT-verpleegkundige houdt uw psychiatrische gezondheid samen met u in de gaten en brengt hierover verslag uit aan uw behandelend psychiater. De verpleegkundige werkt vanuit het behandelteam van de psychiater en overlegt zo nodig met de psychiater, maatschappelijk werker, huisarts, kinderarts en gynaecoloog of verloskundige. 

Bereikbaarheid IPT 

U kunt de IPT-verpleegkundige bereiken via de polikliniek Psychiatrie in Rijnstate Arnhem (telefoonnummer 088 - 005 7766).
De secretaresse van de poli vraagt de IPT- verpleegkundige om u terug te bellen. Wilt u dringend uw IPT-verpleegkundige spreken, geeft u dit dan aan. 

Naam IPT-verpleegkundige:__________________________________________
Naam behandelaar: ________________________________________________

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: