Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Instructies na een hartkatheterisatie, dotterbehandeling of FFR-meting

U heeft vandaag een hartkatheterisatie, dotterbehandeling of FFR-meting ondergaan. Hier leest u instructies en leefregels voor thuis.

Na een ingreep via de pols 

De eerste 24 uur na de ingreep mag u uw arm waarin geprikt is, niet gebruiken. U heeft daarom in het ziekenhuis een mitella gekregen ter ondersteuning. Na 24 uur kunt u uw dagelijkse activiteiten weer oppakken en mag u weer douchen. Het doen van licht huishoudelijk werk is geen probleem. Ontzie de eerste vijf dagen na de ingreep uw pols door niet zwaarder te tillen dan vijf kilo. Het verband en de pleister op uw pols kunt u na 24 uur zelf verwijderen.

Na een ingreep via de lies 

De eerste 24 uur na de ingreep moet u uw been waarin geprikt is zo veel mogelijk ontlasten. Dit betekent dat u niet lang mag lopen of staan en dat u niet mag tillen. Vermijd traplopen zo veel mogelijk. Als u toch een trap op moet, doe dit dan rustig aan, trede voor trede. Moet u niezen, hoesten of persen, druk dan stevig met uw hand op de lies waarin geprikt is om tegendruk te geven. Na 24 uur kunt u uw dagelijkse activiteiten weer oppakken en mag u weer douchen. Het doen van licht huishoudelijke werk is geen probleem. Ontzie de eerste vijf dagen na de ingreep uw lies door niet zwaarder te tillen dan vijf kilo. De pleister op uw lies kunt u na 24 uur zelf verwijderen.

Angio-Seal 

Is er in uw lies een plugje (Angio-Seal) geplaatst, dan is de informatie onder ‘na een ingreep via de lies’ ook van toepassing. Met een Angio-Seal mag u de eerste vier dagen na de ingreep niet in bad, zwemmen of naar de sauna. U mag wel douchen. Het is belangrijk dat u het patiëntenkaartje dat u bij de Angio-Seal krijgt, drie maanden lang bij u draagt, voor het geval u onverhoopt een nieuwe ingreep nodig heeft waarbij in uw lies moet worden geprikt. Laat in dat geval het kaartje zien, zodat uw arts weet dat er bij u een Angio-Seal is geplaatst. Na drie maanden is de Angio-Seal opgelost en kunt u het kaartje weggooien.

Normale verschijnselen na de ingreep 

Het kan zijn dat uw pols of lies na de ingreep nog enige tijd, soms weken, wat blauw en gevoelig is. Ook komt het voor dat patiënten hoofdpijn hebben, duizelig zijn of wat wazig zien door de gebruikte contrastvloeistof tijdens de ingreep. Wij adviseren u goed te drinken.

Medicijnen 

Uw medicijngebruik blijft onveranderd. Als er iets verandert, dan geeft de arts of verpleegkundige dit aan.

Werkhervatting 

Wanneer u weer mag werken, is afhankelijk van veel factoren. Het verschilt ook per persoon en werkzaamheden. De dag na de ingreep kunt u beter niet werken. Als u zwaar lichamelijk werk doet, raden we u aan om daar pas na vijf dagen mee te beginnen.

Als u een hartinfarct heeft gehad, dan wordt werkhervatting met u besproken in het hartrevalidatieprogramma.

Deelnemen aan het verkeer 

Na 24 uur mag u weer deelnemen aan het verkeer. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met fietsen en het besturen van een brommer, scooter of snorfiets.

Als u een hartinfarct heeft gehad, dan mag u tot vier weken na het hartinfarct geen auto rijden.

Hartrevalidatie 

Na een dotterbehandeling komt u in aanmerking voor een hartrevalidatieprogramma. U krijgt binnen twee weken een brief met een afspraak voor het intakegesprek met de cardiovasculair verpleegkundige. Het doel van het hartrevalidatieprogramma is om u in een zo goed mogelijke fysieke en psychische conditie te brengen. Daarnaast begeleiden diverse professionals u in het ontwikkelen en/of behouden van een gezonde leefstijl om het risico op een nieuw hartincident te verkleinen.

Tot slot 

U krijgt binnen twee weken een brief met vervolgafspraken via de post.

Bij problemen kunt u de eerste 24 uur contact opnemen met: 
Planning HCK: 088 - 005 6568 (tijdens kantooruren)
Eerste Hart Hulp: 088 - 005 6117 (buiten kantooruren)
In een acute situatie: bel 112

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: