Instructie kunstmatige inseminatie met ingevroren sperma (KID/KIE)
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Gang van zaken bij KID

Aanmelden

Rijnstate heeft een wachttijd van 1,5 tot 2 jaar voor het eerste gesprek bij de arts en een lange wachtlijst voordat we de behandeling kunnen opstarten. Na het eerste consult volgt opnieuw een wachttijd van 1 tot 2 jaar. We kiezen in Rijnstate niet op woonplaats.

Naast kunstmatige inseminatie met donorsperma uit de spermabank, is het ook mogelijk om een eigen donor mee te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consulente. Zij is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 11.30 uur.

Eerste consult

Wij vragen u alle belangrijke medische informatie op te sturen of mee te nemen naar het eerste consult (een eerste gesprek). In dit gesprek geven wij uitleg over de gang van zaken en stellen wij vragen op medisch, sociaal en psychologisch gebied. We doen dan ook meestal een echo-onderzoek om de baarmoeder en eierstokken in beeld te brengen. Er volgt ook bloedonderzoek als dat nodig is. U krijgt ook een informatief en begeleidend gesprek met een van onze KID-consulenten. Daarnaast krijgt u een (laagdrempelig) gesprek met onze psycholoog.

Wanneer we alle benodigde informatie hebben, bespreken we uw aanvraag in ons KID-team. U ontvangt een brief waarin staat of uw aanvraag is geaccepteerd of niet. Hierna volgt een wachttijd van 1 tot 2 jaar. Wij vragen u om in deze periode bij te houden of uw menstruatiecyclus regelmatig is. 

Als u aan de beurt bent om met de behandeling te beginnen, krijgt u een uitnodiging om een donor te kiezen.

Rijnstate maakt alleen gebruik van donoren met een Nederlands BSN (burgerservicenummer), die ook in Nederland willen blijven.

Alle donoren hebben een beschrijving van zichzelf ingevuld, zoals een beschrijving van hun uiterlijk, opleiding en hobby’s. U kiest op basis van deze beschrijvingen een donor uit die aan uw wensen voldoet.

De medewerker van de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde geeft u ook uitleg over de praktische gang van zaken op de polikliniek. U krijgt ook telefoonnummers van ons met instructies hoe en wanneer u ons kunt bereiken. Wij zijn 7 dagen per week en 365 dagen per jaar bereikbaar en beschikbaar voor donorinseminaties. 

Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van de donorrietjes. Uw zorgverzekering vergoedt deze kosten niet.

Wetgeving en donorpaspoort

Sinds 2004 is de 'wet donorgegevens kunstmatige bevruchting' van kracht. Deze wet is er gekomen om het belang van kinderen die geboren zijn na spermadonatie te waarborgen. De wet houdt in dat een spermadonor niet meer anoniem kan zijn. De stichting 'donorgegevens kunstmatige bevruchting' (SDKB) houdt landelijk de gegevens van spermadonoren en van kinderen die geboren zijn na spermadonatie bij. 

Als u zwanger wordt na kunstmatige inseminatie met donorsperma zijn wij verplicht om uw gegevens, en na de bevalling de gegevens van uw kind, te vermelden bij de SDKB. We doen dit samen met de donorcode van de donor waarmee uw kind verwekt is. Onze spermadonoren vullen een zogenaamd donorpaspoort in. Hierin vermelden zij persoonsgegevens, karaktereigenschappen, opleiding, bezigheden en hobby's. Wij zijn ook verplicht om deze gegevens bij de SDKB te melden. 

Kinderen die geboren zijn na spermadonatie kunnen, wanneer zij 12 jaar of ouder zijn, fysieke en sociale gegevens van de donor opvragen bij de SDKB. Kinderen van 16 jaar en ouder kunnen behalve deze fysieke en sociale gegevens ook de persoonsgegevens van de donor opvragen. Ouders van kinderen die geboren zijn na spermadonatie kunnen geen persoonsgegevens van de donor opvragen. Ook de donor zelf krijgt geen gegevens over de kinderen die met zijn sperma verwekt zijn.

Mocht het kind behoefte hebben aan persoonlijk contact met de donor, dan probeert het Fiom (het expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, en adoptie) dit contact te maken. De donor is hier niet toe verplicht.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: