Instructie kunstmatige inseminatie met ingevroren sperma (KID/KIE)
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Gang van zaken bij KID

Aanmelden

Rijnstate heeft een wachttijd van anderhalf tot twee jaar voor het eerste gesprek bij de arts en een lange wachtlijst voordat we de behandeling kunnen opstarten. Na het eerste consult volgt opnieuw een wachttijd van één tot twee jaar. We selecteren in Rijnstate niet op basis van woonplaats. Naast kunstmatige inseminatie met donorsperma uit de spermabank, is het ook mogelijk om een eigen donor mee te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consulente via telefoonnummer 088 - 005 6495. Zij is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 11.30 uur.

Eerste consult

Wij vragen u alle relevante medische informatie op te sturen of mee te nemen bij het eerste consult. In dit gesprek geven wij uitleg over de procedure en stellen wij vragen op medisch, sociaal en psychologisch gebied. We doen dan ook meestal een echo-onderzoek om de baarmoeder en eierstokken in beeld te brengen. Als dat nodig is volgt ook bloedonderzoek. U krijgt ook een informatief en begeleidend gesprek met een van onze KID-consulenten. Daarnaast vindt er laagdrempelig een gesprek bij onze psycholoog plaats.

Nadat alle gegevens bekend zijn, bespreken we uw aanvraag in ons multidisciplinaire KID-team. U krijgt schriftelijk bericht of uw aanvraag gehonoreerd wordt. Hierna volgt een wachttijd van één tot twee jaar. Wij vragen u om in deze periode bij te houden of uw menstruatiecyclus regelmatig is. 

Als u aan de beurt bent om met de behandeling te beginnen, krijgt u een uitnodiging om een donor te selecteren. Alle donoren hebben een beschrijving van zichzelf ingevuld, met daarin uiterlijke kenmerken, een beschrijving van hun opleiding en hobby's. Aan de hand hiervan kunt u een donor uitkiezen die aan uw wensen voldoet. De medewerker van de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde geeft u ook uitleg over de praktische gang van zaken op de afdeling KID. U krijgt een kaartje mee met de code van de door u geselecteerde donor. Wij verzoeken u dit kaartje altijd mee te nemen als u naar het ziekenhuis komt. U krijgt ook telefoonnummers van ons met instructies hoe en wanneer u ons kunt bereiken. Wij zijn zeven dagen in de week en 365 dagen in het jaar bereikbaar en beschikbaar voor donorinseminaties. 

Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van de donorrietjes. Uw zorgverzekering vergoedt deze kosten niet.

Wetgeving en donorpaspoort

Sinds 2004 is de 'wet donorgegevens kunstmatige bevruchting' van kracht. Deze wet is er gekomen om het belang van kinderen die geboren zijn na spermadonatie te waarborgen. De wet houdt in dat een spermadonor niet meer anoniem kan zijn. De stichting 'donorgegevens kunstmatige bevruchting' (SDKB) houdt landelijk de gegevens van spermadonoren en van kinderen die geboren zijn na spermadonatie bij. 

Als u zwanger wordt na kunstmatige inseminatie met donorsperma zijn wij verplicht om uw gegevens, en na de bevalling de gegevens van uw kind, te vermelden bij de SDKB. We doen dit samen met de donorcode van de donor met wij zijn sperma uw kind verwekt is. Onze spermadonoren vullen een zogenaamd donorpaspoort in. Hierin vermelden zij persoonsgegevens, karaktereigenschappen, opleiding, bezigheden en hobby's. Wij zijn ook verplicht om deze gegevens bij de SDKB te melden. 

Kinderen die geboren zijn na spermadonatie kunnen, wanneer zij 12 jaar of ouder zijn, fysieke en sociale gegevens van de donor opvragen bij de SDKB. Kinderen van 16 jaar en ouder kunnen behalve deze fysieke en sociale gegevens ook de persoonsgegevens van de donor opvragen. De SDKB zal vervolgens contact opnemen met de donor, waarna eventueel contact kan plaatsvinden tussen het kind en de donor. Ouders van kinderen die geboren zijn na spermadonatie kunnen geen persoonsgegevens opvragen van de donor. Ook de donor zelf krijgt geen gegevens over de kinderen die met zijn sperma verwekt zijn.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: