Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Inspanningsprovocatietest

In overleg met uw arts heeft u besloten een inspanningsonderzoek te laten doen. Bij deze inspanningsprovocatietest wordt vastgesteld of er sprake is van een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen als gevolg van inspanning. 

Voorbereiding thuis 

  • In verband met het onderzoek zult u moeten stoppen met het innemen van bepaalde longmedicijnen. Zie hiervoor de informatie ‘Stoppen met medicijnen voor bronchiale hyperreactietesten en de reversibiliteitsmeting’.
  • Het is verstandig om 24 uur voor het onderzoek niet te roken.
  • U mag gewoon eten.
  • Vermijd zware inspanning voor het onderzoek.
  • Het is verstandig om de laatste 30 minuten voor het onderzoek niet te sporten of andere lichamelijke inspanning te verrichten.
  • Draag kleding waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen, bij voorkeur sportkleding.
  • Draag (sport)schoenen waarop u gemakkelijk kunt fietsen.
  • Bent u zwanger? Meld dit dan bij de longfunctieanalist(e)

Let op: Als u op dit moment bezig bent met een antibiotica- of prednisonkuur in verband met een luchtweginfectie, of hier net mee gestopt bent, meld dit dan tijdig via telefoonnummer 088 - 005 7790. 

Melden 

U kunt zich voor het onderzoek melden bij de aanmeldzuil van de afdeling Longfunctie. Neem altijd uw identiteitsbewijs en Rijnstatekaart mee!

Het onderzoek 

Tijdens het onderzoek beginnen we met het meten van uw longfunctie. De longfunctieanalist(e) zal u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk weer uit te ademen door een mondstuk met een knijper op uw neus.
Vervolgens gaat u zich op een hometrainer gedurende acht minuten flink inspannen. Tijdens het inspannen krijgt u een ademmasker op. U ademt droge lucht gedurende de inspanning in, uit een grote plastic zak die met een slang gekoppeld is aan het masker dat u op heeft. Na de inspanning wordt de longfunctie om de paar minuten opnieuw gemeten. Zo kunnen we vaststellen of bij u door inspanning klachten (hoesten/benauwdheid) kunnen worden opgewekt. Als een eventuele benauwdheidreactie te hevig wordt, krijgt u van de longfunctieanalist(e) luchtwegverruimende medicatie. Hiermee wordt de reactie opgeheven. 

Duur van het onderzoek 

De duur van het onderzoek varieert van 45 tot 60 minuten.

Na het onderzoek 

U kunt tijdelijk wat last hebben van lichte keelpijn, prikkelhoest of heesheid en misschien ook wat spierpijn. 

Eventuele problemen tijdens en vlak na het onderzoek 

Bij dit longfunctieonderzoek is er geen verhoogde kans op problemen.

De uitslag 

Uw arts bespreekt de uitslag van de test met u tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Vragen? 

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer.

Telefoonnummer 

Polikliniek Longgeneeskunde Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7790

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: