Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Inhaleren met de Novolizer

Poederinhalator voor kinderen vanaf ± 7 jaar 

De arts heeft vastgesteld dat je problemen hebt met je luchtwegen. Je krijgt daarvoor medicijnen in poedervorm. Dit poeder zit in een speciaal apparaatje, de Novolizer. Je neemt de medicijnen in door via de Novolizer heel diep en krachtig in te ademen (te inhaleren). De medicijnen zorgen ervoor dat jouw klachten minder worden, verdwijnen of voorkomen worden. Hier staat alles wat de verpleegkundige je heeft verteld, zodat je het thuis nog eens kunt lezen. 

Voordelen van het inhaleren van medicijnen 

Door de medicijnen te inhaleren komen ze direct op de plaats waar ze moeten zijn, namelijk in de luchtwegen. Ze werken daardoor sneller. Een ander voordeel is dat er maar heel weinig van het medicijn nodig is om een goed resultaat te krijgen. Daardoor heb je minder kans op bijwerkingen. Om je zo goed mogelijk te blijven voelen, is goed inhaleren heel belangrijk. 

Klaarmaken voor het éérste gebruik 

 • Verwijder de beschermdop. Houd de Novolizer voor je, druk de geribbelde vlakken aan beide zijden van het deksel zachtjes in, schuif het deksel naar voren en til het op.
 • Verwijder folie van patroonhouder, plaats het patroon in de Novolizer met de dosisteller naar het mondstuk gericht.
 • De kleurcodering op de patroon moet overeenkomen met de kleur van de drukknop.
 • Plaats het deksel in omgekeerde volgorde weer terug tot het op z’n plaats klikt.

Gebruiksaanwijzing 

 1. Houd de Novolizer horizontaal en verwijder de beschermdop van het mondstuk.
 2. Druk de gekleurde drukknop volledig in: er volgt een dubbele klik, het controlevenster wordt nu groen. Laat de drukknop weer los.
 3. De Novolizer is nu klaar voor gebruik.
 4. Ga rechtop zitten of liefst staan met het hoofd iets achterover. Je mond moet leeg zijn.
 5. Adem volledig uit, maar nooit in het mondstuk. Anders wordt de inhalator vochtig en zal het poeder blijven plakken.
 6. Breng de Novolizer horizontaal naar je mond, plaats het mondstuk tussen je tanden en sluit je lippen eromheen.
 7. Adem (via je mond) rustig, diep en gelijkmatig in, tijdens de inademing moet je binnen de eerste seconde een luide klik horen (blijf ook na de klik inademen!)
 8. Neem de Novolizer uit je mond, sluit je lippen en houd je adem 10 tellen vast, zodat het poeder (medicijn) in de longen neer kan slaan.
 9. Adem daarna rustig uit door je neus.
 10. Als je goed geïnhaleerd hebt, proef je een zoete smaak op je tong en verandert de kleur van het controlevenster weer in rood. Controleer dit.
 11. Plaats de beschermdop weer op het mondstuk.
 12. Spoel na de inhalatie van luchtwegbeschermers altijd je mond en keel met water. Spuug het eerste slokje uit. Het tweede slokje kun je doorslikken of je kunt zo nodig iets eten. (Water drinken of iets eten is nodig om schimmelinfecties in de mond of heesheid te voorkomen).
 13. Het tandglazuur wordt door het medicijn tijdelijk zachter en is daardoor makkelijk te beschadigen door tandenpoetsen. Wacht daarom minimaal een half uur met tanden poetsen.

Houdbaarheid en dosering 

 • Salbutamol bevat 200 doses, budesonide bevat 100 of 200 doses. Formoterol bevat 60 doses.
 • Bewaar je Novolizer op een koele en droge plaats bij kamertemperatuur.
 • Vervang de Novolizer na 1 jaar of maximaal 10 patronen!
 • Eenmaal geopend zijn de patronen 3 maanden houdbaar (salbutamol is 6 maanden houdbaar). Let ook op de vervaldatum.
 • Zorg ervoor dat er altijd een reserve-Novolizer en/of medicatiepatroon in huis is.

Schoonmaken (alleen bij het vervangen van het patroon) 

 • Verwijder de beschermdop. Verwijder het mondstuk door deze linksom te draaien.
 • Plaats de Novolizer ondersteboven, pak de doseerschuif vast, trek deze naar voren en til het op.
 • Maak het mondstuk, de doseerschuif en de Novolizer schoon met een zachte, droge, niet pluizende doek. Eventuele poederresten zachtjes eruit kloppen. Gebruik geen water of reinigingsmiddel!
 • Montage: bevestig de doseerschuif (schuin insteken) en het mondstuk (pinnetje in de groef en naar rechts draaien!). Plaats vervolgens de beschermdop terug.

Resultaat 

Soms verbetert ernstige kortademigheid niet na inhalatie van een luchtwegverwijdend middel. De vernauwing van de luchtwegen verhindert dan dat het medicijn ver genoeg komt. Merk je dat een voorgeschreven dosis onvoldoende werkt, neem dan contact op met je arts. 

Ten slotte 

Vragen? 

Als jij of je ouders vragen hebben over het gebruik van de Novolizer of over jouw luchtwegproblemen, kunnen jij of je ouders contact opnemen met de kinderlongverpleegkundige op de polikliniek Kindergeneeskunde, via telefoonnummer: 088 - 005 7782.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: