Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Informatie voor potentiële spermadonoren

U heeft aangegeven dat u geïnteresseerd bent om spermadonor te worden. Er is grote behoefte aan donorsperma. Wij zijn dan ook heel blij met uw belangstelling. Met donorsperma worden vrouwen behandeld van wie de partner geen geschikt sperma heeft om een zwangerschap te laten ontstaan, vrouwen die een vrouwelijke partner hebben en alleengaande vrouwen. Door sperma te doneren levert u een bijdrage aan het vervullen van de kinderwens van veel vrouwen.

Gang van zaken na aanmelding 

Nadat u zich aangemeld heeft, wordt u uitgenodigd voor een keuring en een gesprek met één van de medewerksters van de semenbank. Tijdens het gesprek met de medewerkster van onze afdeling wordt de gang van zaken verder toegelicht, en heeft u ook gelegenheid om vragen te stellen.

Keuring 

De keuring bestaat uit spermaonderzoek, bloedonderzoek en urineonderzoek. Ook als u al kinderen heeft verwekt is het belangrijk om spermaonderzoek uit te voeren. Donorsperma wordt ingevroren om het te kunnen bewaren. Ongeveer de helft van alle potentiële spermadonoren is niet geschikt als donor omdat hun spermakwaliteit door het invriezen en ontdooien van het sperma te veel afneemt. Dit wordt onderzocht bij de eerste keuring.

Bij het bloed- en urineonderzoek wordt getest of u een geslachtsziekte of bepaalde virusziekten heeft (gehad), die via het gedoneerde sperma zouden kunnen worden overgedragen. Het gaat hierbij om hepatitis B en C, HIV, Lues, Chlamydia, Gonorroe. Nadat u spermadonor bent geworden, herhalen we dit bloed- en urine-onderzoek ieder kwartaal.

Gesprek met semenbank-arts en psycholoog 

Als de spermakwaliteit goed is en er geen afwijkingen zijn gevonden bij het bloed- en urineonderzoek, wordt u uitgenodigd voor een telefonisch gesprek met de semenbank-arts. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt u een aantal formulieren thuisgestuurd, die u ingevuld en ondertekend per post moet terugsturen. Het gaat om: 

  • Het zogenaamde donorpaspoort, waarin uw uiterlijke kenmerken en gegevens over uw persoonlijkheid worden beschreven. In dit paspoort omschrijft u ook kort uw motivatie om donor te willen worden.
  • Een lijst met ziektes en afwijkingen, waarvan we u vragen om aan te geven of deze bij u of uw directe familieleden voorkomen.
  • De donorovereenkomst, waarin de afspraken tussen u en Rijnstate zijn vastgelegd. Nadat deze ook door Rijnstate is ondertekend, ontvangt u een kopie retour.

Ook vragen we u om een kopie mee te sturen van de volgende documenten: 

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Het diploma van de hoogst genoten opleiding.

Tijdens het gesprek met de semenbank-arts krijgt u informatie over de gang van zaken. Ook kunt u al uw vragen stellen. Na dit gesprek krijgt u een uitnodiging voor een afspraak met een psycholoog. Deze afspraak vindt plaats in Rijnstate. Hierna bespreken wij in het maandelijks multidisciplinair overleg of u donor kunt worden. Als u geen donor kunt worden, informeert de semenbank-arts u hierover. De door u getekende overeenkomst vervalt dan. Als u wel donor kunt worden, neemt een medewerker van de semenbank contact met u op voor de eerste donatie.

Praktische aspecten 

We vragen u om elke twee tot drie weken sperma te komen doneren in het ziekenhuis totdat er voldoende sperma op voorraad is. Elke drie maanden worden het eerder genoemde bloed- en urineonderzoek herhaald. Op afspraak kunt u komen doneren op vaste tijden: 

  • Dinsdag- en donderdagochtend tussen 7.45 en 8.45 uur
  • Meerdere dinsdagavonden tussen 17.30 en 18.00 uur

U ontvangt een ruime onkostenvergoeding voor ieder bezoek dat u aan het ziekenhuis brengt in het kader van spermadonatie. 

Om zoveel mogelijk uw anonimiteit te waarborgen gebruiken wij vanaf het moment dat u spermadonor bent niet meer uw naam. U krijgt een donorcode waarmee u verdere afspraken kunt maken. Deze donorcode staat ook op de semenpotjes geschreven.

Belangrijk om te weten 

Als u spermadonor wordt voor de spermabank van Rijnstate verwachten we dat u alleen voor onze spermabank doneert en niet voor andere spermabanken of individuen.

Het sperma in de spermabank van Rijnstate wordt gebruikt voor de behandeling van heteroseksuele paren, lesbische paren en alleengaande vrouwen. Met het sperma van iedere donor worden bij maximaal 12 vrouwen kinderen verwekt. Indien gewenst kunnen we met u een lager aantal afspreken (minimaal 4). 

Als u donor wordt, worden uw gegevens inclusief donorcode opgeslagen bij de Stichting Donorgegevens in Den Haag. Een kind dat verwekt is met behulp van uw sperma kan vanaf 16-jarige leeftijd uw identiteit opvragen. De ouders kunnen vanaf de geboorte uw fysieke en sociale gegevens opvragen. Indien nodig kan ook de huisarts op verzoek van de ouders medische gegevens opvragen. 

Vragen of een afspraak? 

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de semenbank via sb@rijnstate.nl. Of bel tussen 13.00 en 15.30 uur naar 088 - 005 8745.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: